Český zápas

Články zveřejněné v týdeníku Český zápas.

Týdeník Církve československé husitské vychází od roku 1920. Vznikl ze čtrnáctideníku Právo národa, založeného v roce 1918. Periodikum má informačně-vzdělávací charakter. Informuje především o dění uvnitř církve, komentuje celosvětové aktuální dění, obsahuje teologické úvahy, oznámení o plánovaných církevních akcích, kalendarium významných historických událostí, medailonky významných osobností naší historie…

Název dostalo od prvního patriarchy dr. Karla Farského, který byl v počátcích i jeho šéfredaktorem.

Cena: 8 Kč za jedno číslo

Vychází 52 - 53x ročně

Lze objednat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Vedoucí redaktorka: dr. Klára Břeňová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 • Vyprávění staré kašny. Úvaha o pravdě

  Pro děti do křesťanského časopisu Cesta napsala Jana Krajčiříková a ilustrovala Lucie Krajčiříková. Víte, když je někdo socha, nemůže se jen tak sebrat a někam si zajít, bavit se s ostatními... Takže své poz­natky o světě získávám jen z toho, co vidím a slyším kolem sebe.

 • Obrana vzdělání

  Pro děti do křesťanského časopisu Cesta napsala Jana Krajčiříková a ilustrovala Lucie Krajčiříková.
  „Přečti si to, Hynku, a schválně mi řekni, co si o tom myslíš,“ podal biskup Jan Blahoslav svému žáku list. Podle výrazu jeho tváře však Hynek snadno pochopil, že text jeho učitele rozhodně nadšením nenaplnil. Ba naopak, bratr biskup byl velmi roze­zlen.

 • Mt 5,21-37 Působení Božího slova

  Sestry a bratři, moji milí, pokoj vám! Připomeňme si jednu větu z dnešního evangelia: „Rozpomeneš-li se, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem, potom teprve přijď a při­nes svůj dar.“

 • Husitská diakonie a Církev československá husitská vyhlašuje sbírku na pomoc obětem zemětřesení v Turecku a v Sýrii

  Ničivé zemětřesení v Turecku a Sýrii si dosud vyžádalo přes 5 000 životů, tisíce raněných a další desetitisíce lidí přišly o střechu nad hlavou. Lidé akutně potřebují zejména potraviny a vodu, teplé přikrývky, spacáky, zimní oblečení a také základní hygienické potřeby.

 • Bůh stojí na straně zoufalých

  …a tak nuzný má naději, ale podlost musí zavřít ústa. Job 5,11-16
  Po sametové revoluci jsme doufali v mravní a duchovní obrodu národa. Zůstalo tak trochu u toho doufání, moc se pro to neudělalo. Církve získaly volnější ruce, ale bohužel vytvořily dojem, že jim nejde o Kristovu lásku k bližním, ale o jakési majetky.

 • Oheň

  Před nedávnem jsem řekl své ženě: „Počkej, já ti zatopím.“ Nejednalo se ovšem o žádnou invektivu, ale naopak o službu bližnímu. Jako starý skaut zatápím rád. Ke skautské hrdosti patří umět rozdělat oheň bez papíru, jen z třísek a na dva pokusy (dvě zápalky). Hoření má svá pravidla, a když je znáte a respektujete, tak se dostaví úspěch. Tedy oheň a následné teplo.

 • Zklamání ze Spasitele

  Trefný postřeh básníka Michala Bulíře: „Volič, který v osobě prezidenta hledá spasitele, bude zklamán i Spasitelem.“ Uznávám, že Spasitel, v něhož věřím, během posledních dvou tisíc let zklamal mnohé – protože není mesiášem podle našich představ a neřídí se našimi plány. Prvním zklamaným byl Jidáš.

 • Příspěvek CEC-COMECE k českému předsednictví Radě EU

  Ekumenická delegace Konference evropských církví (CEC) a Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE) se setkala dne 7. prosince 2022 s českým premiérem Petrem Fialou.

 • V co (ne)věří generace Z

  V lednu 2023 vyšla v nakladatelství EMAN kniha „V co (ne)věří generace Z (Texty z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2022)“. Jedná se o kolektivní monografii, která mapuje náboženský život současné mládeže v České republice.

 • Život je o vztazích

  Rozhovor Olgy Nytrové s Maxem Kašparů nejen o mezilidských vztazích.

 • Mt 5,16-17 Výrok o soli a světle

  Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky, nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit.

 • Mt 5,1-12 Šťastný životní styl

  Šťastné sestry, šťastní bratři. Právě jsme četli text z evangelia podle Matouše, který dobře známe. Tak takoví bychom měli být – já, ty, farnost, církev! Dnešní slovo Ježíše k nám je základní poselství, jak máme žít.

 • Když spiritualita vzdaluje od podstatného

  Knihu Duchovní unikání. Když nás spiritualita vzdaluje od věcí skutečně důležitých, vydalo nakladatelství Maitrea, spojené s domem osobního rozvoje Maitrea. Duchovní unikání znatelně vyčnívá mezi jinými knihami vydávanými nakladatelstvím Maitrea a i mezi duchovně zaměřenými knihami na českém trhu obecně. Místo, aby lákalo či motivovalo k určitému konkrétnímu typu spirituality, naopak před určitým přístupem ke spiritualitě důrazně varuje.

 • O ztrátě rodičů a truchlení

  Kniha amerického psychologa Alexandra Levyho, „Sbohem mami, sbohem tati“ (nakladatelství Portál 2021) se věnuje často opomíjenému tématu smrti vlastních rodičů a truchlením nad jejich ztrátou.

 • David Ralph Holeton (8.3.1948 – 6.1.2023)

  V sobotu 14. ledna jsme ve starokatolické kapli sv. Máří Magdalény v Praze, ve které sloužil jako duchovní, poděkovali Bohu za život a službu bratra prof. Davida R. Holetona. Zemřel po dlouhé a těžké nemoci pokojně v čase druhých nešpor svátku Epifanie.

 • Prof. A. Molnár na Husově fakultě - 100 let od jeho narození

  Prof. Amedeo Molnár (24. 1. 1923 - 31. 1. 1990) byl široce respektovaným církevním historikem a teologem, který přednášel na tehdejší Komenského evangelické bohoslovecké fakultě v Praze a na valdenské teologické fakultě v Římě.

 • 100 let od vystoupení Alberta Schweitzera u nás

  Připomínáme si výročí – 100 let od koncertování Alberta Schweitzera v českých zemích v lednu 1923.
  Nositel Nobelovy ceny míru z roku 1952, Albert Schweitzer, se narodil roku 1875 v Kaysersbergu v Horním Alsasku v rodině evangelického duchovního Ludwiga Schweitzera. Vystudoval univerzitu ve Štrasburku, kde současně studoval teologii, filozofii a přírodní vědy. Kromě toho pilně navštěvoval hudební školu – jeho velkou láskou byla hra na varhany.

 • Církev československá husitská a Jára Cimrman

  Předem se omlouvám všem, které tento nadpis nějakým způsobem pohoršil, ale již pořadí slov jasně naznačuje, že tentokrát to nebude o tom, jak se Jára Cimrman zasloužil o vznik a formování našeho církevního společenství (tady odkazuji především na základní badatelské dílo husitské cimrmanologie z pera našeho předního brněnského odborníka Mgr. Miroslava Kubíčka, Cm.D.), ale naopak o tom, jak se naše církev podílela na vzniku tohoto podivuhodného fenoménu.

 • Šalamún – kráľ múdrosti

  Dávid bol silou Izraela. Šalamún bol jeho ozdobou. U Dávida meriame úsilie, nadšenie, ba aj vášne a slabosti. Šalamún sa nám pozdáva ako vzdialený obraz v nádhernom ráme. Je v ňom čosi z povýšenca, ktorý chce mať všetko, čo obdivuje. Egypt má vozy. Aj on si ich kúpi. Týr má loďstvo, prečo by ho nemal aj on?

 • Mt 4,12-23 Světlo klopýtá temnotou

  Závažné duchovní změny se stěží ve společnosti prosadí samy od sebe: vyžadují přinejmenším masarykovskou „drobnou práci“, každodenní setkávání a utkávání se s tuhou setrvačností minulosti i navyklého odcizení.
  Pokud má Ježíš tolik ambiciózní, univerzální projekt (evangelium o příchodu království Božího), nemůže tu být překážkou provinční odlehlost mís-ta působení (Mt 4,12-13; 15-16).

 • O humoru i milující laskavosti s Karlem Nešporem

  Pane doktore, je o Vás známo, že doporučujete smích a humor nejen při léčbě závislostí, ale i pro celkové zlepšení zdraví a kvality života pro každého, kdo má zájem.

 • Naděje i přes všechna trápení a krize – výzva do nového roku 2023

  Společným zpěvem úvodní písně Jeden Pán, jedna víra byla zahájena letošní novoroční ekumenická bohoslužba, přenášená 1. ledna 2023 v přímém přenosu ČT z Červeného kostela ČCE v Brně.

 • Humor v době novozákonní

  Pilát Pontský demonstruje, jak se chránit před koronavirem. (33. n. l.)
  O postavách apoštolů a jejich světě
  Hodláme-li hovořit o humoru v kanonických textech Nového zákona, bude se debata týkat především situační ironie a sarkasmu.

 • Humor ve Starém zákoně

  „Mojžíš, technicky vzato, byl první, kdo stahoval data z cloudu do tabletu.“

  Máme v povědomí, že náboženství vyžaduje vážnost, a proto se zbožný (tj. vážný) člověk většinou nad příběhy ve Starém zákoně nesměje. Bojí se, aby je nezlehčil. Ale když některé pasáže čte poněkolikáté, může se stát, že se usmívat začne, protože v nich zahlédne jistou komičnost a vtip, přestože Starý zákon samozřejmě není kniha vtipů.

 • Pro Boha tě prosím, člověče, směj se taky někdy!

  Při svém badatelském putování po církvi jsem před zhruba deseti lety opakovaně zavítal také do Plzně. O „archivní potravu“ se mi tehdy staral emeritní – dnes již zvěčnělý – biskup Milan Semilský. V sídle diecéze postupně zpracovával a zpřístupňoval diecézní archiv.

Nejčtenější

 • Týden

 • Měsíc

 • Vše