1. Všeobecné použití stránek a dohoda s těmito podmínkami

Přečtěte si prosím pozorně tyto Podmínky užívání („Podmínky“), neboť se řídí vzájemnými právy a povinnostmi, pokud používáte zdroje a služby poskytované portálem ccsh.cz (dále jen „my“ nebo „nás“ nebo „naše“). Tyto podmínky se vztahují na všechny aktivity a způsoby, které jsou na tomto webu zahrnuty.

Zaškrtnutím volby „Souhlasím s podmínkami použití“ (v rámci registrace uživatele), znamená, že jste přečetli, porozuměli a souhlasili s těmito Podmínkami.

Pokud jste neregistrovaným uživatelem z řad veřejnosti, přístup na web znamená, že jste tyto podmínky přečetli, porozuměli jste jim a souhlasili s nimi. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami, nemáte oprávnění používat tento web.

Není-li dohodnuto jinak, podléháte těmto podmínkám a všem dalším podmínkám, které se k nim mohou vztahovat. Tyto dodatečné podmínky, pokud existují, budou k dispozici prostřednictvím Portálu. Všechny tyto podmínky vytvářejí právní vztah mezi vámi a Portálem a nahrazují veškeré předchozí dohody mezi vámi a Portálem.

2. Práva a povinnosti související s Obsahem a materiálem

Portál a jeho Obsah jsou chráněny autorskými právy podle českých a mezinárodních autorských zákonů.

a) Vaše odpovědnost

Pokud publikujete materiály nebo odkazy na libovolnou část webu nebo jinak zpřístupníte materiál prostřednictvím Portálu (jakýkoliv takový materiál, „Obsah“), odpovídáte za Obsah a jakékoliv škody, které z toho vyplývají.

Zaručujete a garantujete, že vlastníte nebo jinak kontrolujete veškerá práva na Obsah, který jste na Portále zveřejnili, včetně veškerých práv nezbytných k tomu, abyste mohli poskytnout, zveřejnit, nahrát, vložit nebo zadat obsah a to bez dalšího omezení nebo že používání obsahu je chráněné spravedlivé užívání. Zároveň zaručujete a garantujete, že Obsah neporušuje tyto Podmínky a že odškodníte a ochráníte Portál před jakýmikoli nároky vyplývajícími z poskytnutého obsahu.

Nesmíte kopírovat, distribuovat, veřejně zobrazovat, veřejně provádět, podílet se na přenosu nebo prodeji, vytvářet nové díla nebo jakýmkoli způsobem využívat jakýkoli Obsah na Portále (včetně softwaru) zcela nebo částečně pokud není v souladu s licencí Creative Commons Attribution NonCommercial Share Alike 3.0 (viz níže 2.c) a jinou licencí Creative Commons nebo jinými přísnějšími právy použitelnými na Obsah.

b) Licence pro Úřad ústřední rady

Odesíláním obsahu na tomto webu udělujete Portálu nevýhradní, bezplatnou, trvalou a celosvětovou licenci k používání Obsahu na Portále, dokud jej nevyjmete nebo neodstraníte, včetně práva na kopírování, distribuci, přenos, veřejného zobrazení, veřejného provozování, provádění úprav, jazykového překladu nebo přeformátování obsahu a / nebo jeho začlenění do kolektivní práce.

c) Autorská práva pro uživatele webu

Pokud nestanovíte jinak, veškerý Obsah, který odešlete na web, je odeslán za podmínek licence Creative Commons Attribution NonCommercial Share Alike 3.0 nebo jakékoli nástupce nebo rovnocenné licence Creative Commons. Pod podmínkami této licence můžete povolit komukoli kopírovat, distribuovat, přenášet a přizpůsobovat svůj Obsah bez licenčních poplatků pro nekomerční účely za předpokladu, že zakoupí vaše autorství vždy, když tak učiní. Dále povolíte jiným uživatelům distribuovat odvozená díla vašeho Obsahu, avšak pouze pokud tak učiní pod stejnou licencí ShareAlike, která neovlivňuje vaše dílo, které upravuje váš Obsah. Přečtěte si prosím celý text licence Attribution NonCommercial ShareAlike 3.0 (která zahrnuje odkaz na úplný právní předpis Creative Commons).

Tato licence také umožňuje agregátorům RSS kopírovat, distribuovat, zobrazovat a přebírat jakýkoli váš Obsah, který sdružujete pomocí RSS. Všechny licence Creative Commons naleznete na adrese http://creativecommons.org/about/licenses/.

3. Nahlášení porušení nebo obav z porušení

Pokud máte důvod se domnívat, že jakýkoli obsah nebo aktivita na těchto stránkách porušuje tyto podmínky, je nelegální nebo nevhodná, nebo pro nahlášení jakékoliv jiného zneužívajícího chování v souvislosti s Portálem, kontaktujte nás prosím na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Odkazy na weby třetích stran

Portál může obsahovat odkazy na stránky mimo Portál a stránky mohou být propojeny. Nejsme zodpovědní za zásady ochrany osobních údajů, podmínky používání nebo obsah těchto webových stránek. Odkaz na externí webové stránky z Portálu nepředstavuje souhlas nebo sponzorování takové webové stránky nebo jejího obsahu.

ZMĚNY ZÁSAD A VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Pravidla můžeme změnit kdykoli a vyhrazujeme si právo tyto změny provádět bez předchozího upozornění. Informace uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů by neměly být chápány tak, že poskytují obchodní, právní nebo jiné rady nebo poskytují záruku jako záruku neoprávněného zabezpečení informací poskytovaných prostřednictvím služby Portálu.
Kontaktní údaje

K otázkám týkajícím se těchto zásad ochrany osobních údajů prosím kontaktujte: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4. Žádné záruky a odmítnutí odpovědnosti

Příspěvky, komentáře a další Obsah na webu jsou názory a názory svých autorů. Obsah je výhradní odpovědností jejích autorů. Nemůžeme ověřit ani zaručit, že informace uvedené na těchto stránkách jsou přesné nebo úplné a Úřad nenese odpovědnost za škody vzniklé z obsahu zveřejněného na těchto stránkách. Portál je poskytován na základě „tak jak je“ a „jak je k dispozici“. Úřad neposkytuje žádné výslovné ani implicitní vyjádření ani záruky týkající se dostupnosti, provozu nebo správy webu nebo informací nebo obsahu na něm. V plném rozsahu povoleném platnými právními předpisy Úřad výslovně odmítá všechny takové záruky, ať už výslovné nebo předpokládané, včetně, ale bez omezení, předpokládaných záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel. Úřad nenese odpovědnost za jakékoliv škody způsobené použitím nebo neschopností používat tento Portál. Souhlasíte s tím, že používáte Portál výhradně na vlastní nebezpečí.

5. Změna těchto podmínek použití

Vyhrazujeme si právo kdykoli na základě vlastního uvážení změnit tyto Podmínky. Jste zodpovědní za pravidelné přezkoumávání těchto Podmínek. Vaše další užívání těchto stránek představuje souhlas se všemi těmito podmínkami.

6. Právo na odebrání obsahu a přerušení služby

Úřad má právo (i když ne povinnost) podle vlastního uvážení odmítnout nebo odstranit libovolný obsah, který by porušoval tyto podmínky nebo jakoukoli politiku Portálu nebo platné předpisy nebo zákony. Úřad si rovněž vyhrazuje právo pozměnit, pozastavit nebo přerušit tento Portál, a to bez předchozího upozornění nebo bez upozornění, kdykoli a bez jakýchkoli závazků vůči uživatelům Portálu.

 

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše