Wuch

Oběžník kromě svatodušního zamyšlení br. patriarchy a pozvánek na nejbližší akce (Pouť na Sázavě 25. května a koncert v rámci Roku české hudby 8. června) obsahuje i důležitá rozhodnutí ústřední rady, přijatá v souvislosti s přípravou IX. sněmu CČSH.

pdfOběžník CČSH č. 3-2024 s ÚZ CČSH č. 2-2024

pdfPříloha č. 1 - Svatodušní zamyšlení bratra patriarchy nad Žalmem 133 - květen 2024

pdfPříloha č. 2 - Pouť na Sázavě 25. 5. 2024

pdfPříloha č. 3 - Rok české hudby - koncert v Praze-Dejvicích - 8. 6. 2024

Oběžník kromě velikonočního dopisu br. patriarchy obsahuje vyhlášení celocírkevní diskuse ke dvěma záležitostem
- jednak k návrhu novelizace čl. 17 a 26 Ústavy CČSH
- jednak k otázce žehnání stejnopohlavním párům
 
Své návrhy a připomínky můžete zasílat na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 15. června 2024.
 
 

Oběžník kromě adventního přání obsahuje řadu dokumentů - sumář usnesení církevního zastupitelstva z jeho posledního zasedání 11. 11. 2023, celocírkevní akce a sbírky v příštím roce, výši doporučeného příspěvku na hospodaření církve pro příští rok, schválený spisový a skartační řád, metodický pokyn pro výkon duchovenské praxe v náboženských obcích a také dopis s dotazníkem, v němž prosíme o spolupráci při mapování stop tradice Jana Žižky v našich sborech.

pdfOběžník CČSH č. 7-2023

pdfPříloha č. 1 - Adventní přání apoštola Pavla

pdfPříloha č. 2 - Souhrnné usnesení CZ 11. 11. 2023

pdfPříloha č. 3 - Celocírkevní akce v roce 2024

pdfPříloha č. 4 - Celocírkevní sbírky v roce 2024

pdfPříloha č. 5 - Spisový a skartační řád CČSH

pdfPříloha č. 6 - Metodický pokyn k výkonu duchovenské praxe v NO

docxPříloha č. 7 - Výročí J. Žižky - dopis s dotazníkem do NO CČSH

 

 

Obsahem oběžníku je Memorandum o spolupráci s Unií českých pěveckých sborů, pozvánka na teologický seminář 24. října 2023, teologickou konferenci HTF UK 23. listopadu 2023 a dopis skautům CČSH.

Informace o usnesení ústřední rady ve věci prodeje Loutkového divadla v Opavě

CČSH získala v rámci naturální restituce po soudním sporu o určení vlastníka nemovitost v Opavě, která se skládá ze dvou objektů – loutkového divadla a činžovního domu. Ještě před výsledkem soudního řízení se církev Deklarací o společném zájmu se Statutárním městem Opava zavázala, že nezávisle na rozhodnutí soudu bude účel Loutkového divadla i v budoucnu zachován a budova divadla nebude využívána ke komerčním účelům.

Obě nemovitosti – loutkové divadlo i dům - vyžadují nákladnou rekonstrukci, městem odhadovaná cena za rekonstrukci divadla je 35 milionů. Prostředky získané prodejem budovy divadla budou určeny na rekonstrukci činžovního domu, který zůstává v majetku církve.

Ústřední rada dne 16. června 2023 na svém 238. zasedání schválila usnesením č. 4.4.238 záměr prodeje Loutkového divadla v Opavě s tím, že v souladu s pravidly pro prodej nemovitého majetku církve bude objekt nejprve nabídnut k prodeji do církve.

Na svém 239. zasedání dne 16. září 2023 schválila ústřední rada usnesením č. 4.2.239 následující kritéria prodeje: na základě znaleckých posudků schvaluje prodejní cenu ve výši 5 500 000 Kč za objekt divadla + 3 500 Kč za 1 m2 pozemků (celková rozloha cca 600 m2) + 500 000 Kč za věcné břemeno.

Pokud žádný ze subjektů CČSH ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění tohoto rozhodnutí (tedy do 18. října 2023) neprojeví zájem o koupi uvedené nemovitosti, bude zahájeno jednání o smlouvě se Statutárním městem Opava.

Případný zájem o koupi Loutkového divadla v Opavě adresujte na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Pro bližší informace se obracejte na br. Mgr. Aleše Ptáčka, ředitele ÚÚR, na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Mgr. Jana Krajčiříková,
tajemnice ÚR

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše