WebArchiv - archiv českého webu

Co je Církev československá husitská?

Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu svatém a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním.

V čele Církve československé husitské stojí patriarcha a ústřední rada. Na diecézní úrovni je představitelem biskup, který diecézi spravuje spolu s diecézní radou. V čele náboženské obce stojí farář nebo administrátor a rada starších. Na každé úrovni správy jsou tedy rovnoměrně zastoupeni duchovní a laici.

VIII. patriarchou Církve československé husitské byl dne 23. září 2006 řádným sněmem zvolen ThDr. Tomáš Butta, Th.D..

Církev československá husitská má 290 náboženských obcí, které jsou rozděleny mezi 6 diecézí se sídly v Praze, Hradci Králové, Brně, Olomouci, Plzni a Bratislavě.

Fotogalerie

Zprávy z naší církve »


Zpráva z 206. zasedání ústřední rady 12. října 2019

Příloha obsahuje hlavní body jednání 206. zasedání ÚR.


16.10.2019  

Nabídka nemovitosti - pozemku v k. ú. Doubrava u Orlové

Jak ukládají podmínky převodu nemovitostí z vlastníctví církve, přednostní právo nabití mají církevní subjekty. Zájemci se mohou do dvou měsíců, tedy do 12. 12. 2019, přihlásit přímo u Náboženské obce CČSH v Karviné, Orlové a Doubravě nebo na Úřadu ústřední rady CČSH. Všechny informace o nemovitosti jsou v příloze.


12.10.2019  

Úřední deska církve »


Oběžník CČSH č. 5/2019 - Svolání Církevního zastupitelstva na 9. listopadu 2019

Příloha obsahuje oběžník se svoláním CZ na 9. 11. 2019 a návrhem programu.


03.10.2019  

Nabídky | Pozvánky | Smuteční oznámeníDiakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus