Koncert hebrejských písní Dany Krausové v Peruci

Záznam koncertu hebrejských písní v podání Dany Krausové, který se konal v neděli 20. srpna 2023 v perucké kapli M. J. Husa.

Zpívala Dana Krausová za klavírního doprovodu Ladislava Vrchoty.

Akci pořádal Husův sbor na Peruci ve spolupráci se Spolkem na obnovu židovských památek.
Akce se zúčastnili též vzácní hosté z Židovské obce Teplice.
Poděkování patří Městysu Peruc za finanční podporu této kulturní akce.
Projekt Obnova Židovského hřbitova u Hřivčic byl v roce 2023 podpořen Nadací Via v programu Místo, kde žijeme.

Repertoir:
Haleluja (Chvalte Hospodina), Hašivenu (Navrať nás), Hava Nagila (Radujme se), Hevenu šalom alejchem (Přinášíme vám pokoj), Hine matov (Hle, jak dobré a příjemné...), Jevarechecha (Nechť Ti požehná), Kol dody (Hlas mého milého), Ose šalom (Činí pokoj), Šalom alejchem (Pokoj vám), Šalom chaverim (Šalom, prátelé), Al šloša devarim (Na třech věcech stojí svět, na učení, práci a dobročinosti), Hora chadera (Je velikou zásluhou být stále veselý), Sisu et Jerušalajim (Radujte se spolu s Jerušalájim a buďte v něm šťastni), Erec chita (Země pšenice a ječmene, vinné révy, fíků a granátových jablek, země olivového oleje a datlového medu.), Pitchuli (Otevřete brány spravedlnosti, abych mohl vstoupit a oslavit Boha. Toho je brána Boží, kterou spravedliví mohou projít.), Hanešama laj (Duch i tělo je tvoje práce. Smiluj se na svým stvořením, Bože, učiň to kvůli Tvému jménu!), Ets chajim hi (Navrať nás Bože), Haleluja la olam.

Během koncertu bylo také připomenuto 55 . výročí invaze vojsk Varšavské smlovy do Československa písní Modlitba pro Martu (píseň české zpěvačky Marty Kubišové). Záznam této písně ZDE.

Koncert hebrejských písní Dany Krausové v Peruci

Koncert hebrejských písní Dany Krausové v Peruci

Záznam koncertu hebrejských písní v podání Dany Krausové, který se konal v neděli 20. srpna 2023 v perucké kapli M. J. Husa.

Zpívala Dana Krausová za klavírního doprovodu Ladislava Vrchoty.

Akci pořádal Husův sbor na Peruci ve spolupráci se Spolkem na obnovu židovských památek.
Akce se zúčastnili též vzácní hosté z Židovské obce Teplice.
Poděkování patří Městysu Peruc za finanční podporu této kulturní akce.
Projekt Obnova Židovského hřbitova u Hřivčic byl v roce 2023 podpořen Nadací Via v programu Místo, kde žijeme.

Repertoir:
Haleluja (Chvalte Hospodina), Hašivenu (Navrať nás), Hava Nagila (Radujme se), Hevenu šalom alejchem (Přinášíme vám pokoj), Hine matov (Hle, jak dobré a příjemné...), Jevarechecha (Nechť Ti požehná), Kol dody (Hlas mého milého), Ose šalom (Činí pokoj), Šalom alejchem (Pokoj vám), Šalom chaverim (Šalom, prátelé), Al šloša devarim (Na třech věcech stojí svět, na učení, práci a dobročinosti), Hora chadera (Je velikou zásluhou být stále veselý), Sisu et Jerušalajim (Radujte se spolu s Jerušalájim a buďte v něm šťastni), Erec chita (Země pšenice a ječmene, vinné révy, fíků a granátových jablek, země olivového oleje a datlového medu.), Pitchuli (Otevřete brány spravedlnosti, abych mohl vstoupit a oslavit Boha. Toho je brána Boží, kterou spravedliví mohou projít.), Hanešama laj (Duch i tělo je tvoje práce. Smiluj se na svým stvořením, Bože, učiň to kvůli Tvému jménu!), Ets chajim hi (Navrať nás Bože), Haleluja la olam.

Během koncertu bylo také připomenuto 55 . výročí invaze vojsk Varšavské smlovy do Československa písní Modlitba pro Martu (píseň české zpěvačky Marty Kubišové). Záznam této písně ZDE.

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše