Já Hospodin prokazuji milosrdenství a vykonávám na zemi soud a spravedlnost.
Jr 9,23

Ovoce pak spravedlnosti v pokoji rozsívá se těm, kteříž pokoj působí.
Jk 3,18 (K)

Můžeme si všimnout, že v dnešní době se hodně lidí odvrací od Boha. Žijí tak, jako by Bůh neexistoval. V čem spočívá příčina? Člověk dnes spoléhá více na sebe než na Boha. Chlubí se svou moudrosti, silou nebo bohatstvím. Netouží poznávat Boha. A především má současný člověk falešný obraz Boha: Bůh vzdálený, Bůh – krutý soudce a podobně. Avšak Boží slovo nám ukazuje úplně jiného Boha: Boha, který především touží po člověku a chce nám prokazovat své milosrdenství. Dokázal to křížem Ježíše Krista. V jeho ranách je zdroj Božího milosrdenství pro každého hříšníka. Boží soud a spravedlnost je tam, kde člověk žije bez Boha.
Pane Ježíši, nauč nás čerpat z pramene Božího milosrdenství, kterým jsou tvé rány.

Mk 8,1–9 * 2K 9,6–15 * Dt 8,7–18

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše