Vždycky jsi byl mou pomocí – zpívám ve stínu křídel tvých!
Ž 63,8 (B21)

Co z toho plyne? Je-li Bůh s námi, kdo nás může ohrozit?
Ř 8,31 (B21)

Být s Bohem je opakem beznaděje, opakem opuštěnosti od Boha. Jdu údolím temné smrti a vím, že ty jsi se mnou. Není to o okolnostech, ve kterých se ocitám, ty mohou být hrůzné, ale jedná se o stav mysli. Mohu procházet minovým polem, ale pokud jsem s Bohem, nic na mne nemůže, i kdybych byl za chvíli zabit. Je to absolutní absence strachu. Je to stav bez pochybností, stav naprosté svobody v jistotě Boží přítomnosti. Smrt je jen jedním bodem v životě. Emigrant před odjezdem, který se přestane bát, protože najednou ví, že Bůh je všude a ve všem. Je tam, odkud odjíždí, ale i tam, kam jede. Nejede do neznáma, ale do důvěrného prostředí. Bůh je s ním, je s ním i na cestě, je v něm. Vše ostatní není důležité.
Pane, sundávej nám pápěří z očí, abychom tě k sobě více zvali.

Žd 9,11–15 * Mk 10,32–45

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše