Colors: Purple Color

V únoru 2022 vydala ústřední komise Světové rady církví dokument Conversations on the Pilgrim Way (Konverzace na poutnické cestě) s podtitulem Pozvání na společné putování cestou lidské sexuality.

Krátce před Vánocemi 2023 překvapil mnohé papež František: v mezinárodních médiích 18. prosince proběhla zpráva, že „papež František povoluje žehnat stejnopohlavním párům.“

24. ledna 2024 Senát České republiky neschválil Istanbulskou úmluvu (Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí). Ke schválení chyběly dva hlasy.

V pondělí 22. ledna 2024 od 18 hodin se v kostele sv. Vojtěcha v Praze-Dejvicích uskutečnila ekumenická bohoslužba u příležitosti Týdne modliteb za jednotu křesťanů.

Tak by mohlo znít motto konference, kterou uspořádalo 18. 1. 2024 ve svých prostorách Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Asociací euroregionů ČR a Slavonic Europe – mezinárodní sítí pro spolupráci Slovanů pod názvem: Konference k budoucnosti a perspektivám přeshraniční spolupráce v kontextu současné Evropy - rok 2024 ve znamení 20 let členství ČR v EU.

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše