Colors: Purple Color

Spřátelená obec evangelické církve St. Michael Kirche ve Weidenu, se kterou jsme již pořádali mnohá setkání pro děti, mládež i dospělé, nás požádala o pomoc při zajištění prodlouženého víkendu pro pracovní setkání Kirchenvorstand – rady starších.

17. 2. 2023 byl instalován nový generální sekretář Světové rady církví pastor Prof. Dr. Jerry Pillay v ženevské kapli Ekumenického centra. Ve svém kázání „Církev na křižovatce“ říká:
Mám tu hodinky. Nejsou drahé, ale představme si, že jsou to drahé zlaté hodinky. Mohou mít všechen lesk a přitažlivost, ale pokud nejsou schopny ukazovat čas, k čemu potom jsou? Hodinky mají ukazovat čas.

V městech i malých obcích se v Týdnu modliteb za jednotu křesťanů pravidelně setkáváme ke společným bohoslužbám. Obec Ruprechtov je zhruba v polovině cesty mezi Blanskem a Vyškovem.
Naše církev tu byla založena v roce 1921. Od této doby se konají naše bohoslužby v Ruprechtově, tak jako v sousedních obcích Račicích a Ježkovicích.

V předvečer Týdne modliteb za jednotu křesťanů se na již 16. ročníku slavnosti dne 17. 1. 2023 v kostele sv. Václava na Zderaze sešli studentští zástupci pražských teologických fakult a škol, kteří sloužili společně bohoslužbu slova.
Mottem pro tento ročník byl Minnesotskou radou církví vybrán verš Iz 1,17 „Učte se činit dobro. Hledejte právo.“

V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů 2023 se v pondělí 23. ledna v 18.00 konala ekumenická bohoslužba v modlitebně Evangelické církve metodistické v ulici Ječná 19 v Praze 2, na které se podílela Ekumenická rada církví v ČR a Česká biskupská konference.

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše