Colors: Purple Color

Při inauguraci prezidenta Pavla došlo z církevního hlediska k něčemu výjimečnému. Formát slavnostní katolické bohoslužby s kantátou Te Deum byl opuštěn a namísto toho byla zvolena forma ekumenické modlitby s koncertním provedením Te Deum od Antonína Dvořáka.

6. března 2023 navštívil bratr Alois, představený komunity Taizé, spolu se skupinou 60 mladých lidí Ekumenické centrum v Ženevě, aby zde strávili čas modlitby a sdílení. Bratr Alois se setkal s novým generálním tajemníkem Světové rady církví (WCC) pastorem Prof. Dr. Jerrym Pillayem a také s vedoucími představiteli Světové luterské federace.

Spřátelená obec evangelické církve St. Michael Kirche ve Weidenu, se kterou jsme již pořádali mnohá setkání pro děti, mládež i dospělé, nás požádala o pomoc při zajištění prodlouženého víkendu pro pracovní setkání Kirchenvorstand – rady starších.

17. 2. 2023 byl instalován nový generální sekretář Světové rady církví pastor Prof. Dr. Jerry Pillay v ženevské kapli Ekumenického centra. Ve svém kázání „Církev na křižovatce“ říká:
Mám tu hodinky. Nejsou drahé, ale představme si, že jsou to drahé zlaté hodinky. Mohou mít všechen lesk a přitažlivost, ale pokud nejsou schopny ukazovat čas, k čemu potom jsou? Hodinky mají ukazovat čas.

V městech i malých obcích se v Týdnu modliteb za jednotu křesťanů pravidelně setkáváme ke společným bohoslužbám. Obec Ruprechtov je zhruba v polovině cesty mezi Blanskem a Vyškovem.
Naše církev tu byla založena v roce 1921. Od této doby se konají naše bohoslužby v Ruprechtově, tak jako v sousedních obcích Račicích a Ježkovicích.

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše