Colors: Purple Color

Na Velikonoční pondělí v kostele ve Sboru Církve čs. Husitské Mistra Jakoubka ze Stříbra v Příbrami na Březových Horách, kde se konaly ráno Velikonoční bohoslužby, po Velkém pátku a neděli Vzkříšení, se konal tradiční Velikonoční koncert Jakoubci – Komorní sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra. Článek v příbramském deníku.cz.

V úterý 19. ledna 2021 se v Husově sboru CČSH na Vinohradech konala Ekumenická studentská slavnost, kterou organizuje každoročně Církev československá husitská ve spolupráci s Ekumenickou radou v ČR v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů.

Dne 13. 10. 2022 se v nádherném sále emauzského refektáře v Praze konala 2. konference kaplanů všech druhů kategoriální (specifické) péče. Česká křesťanská akademie svolala toto setkání tentokrát s tématem legislativního zakotvení kaplanské služby v právu ČR.

Předposlední přednáška Extenzí 2022 je za námi a to znamená jediné – přinášíme Vám záznam výživné přednášky ThDr. Petra Jana Vinše, člena Kabinetu starokatolické teologie HTF UK a generálního sekretáře Ekumenické rady církví ČR na téma „K čemu je ekumena, aneb rady zkušeného aparátčíka“ ! :-)

Podle trojstranné dohody uzavřené mezi Ministerstvem zdravotnictví, Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví se koná slib a vyslání nemocničních kaplanů v rámci společné ekumenické bohoslužby.

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše