Colors: Purple Color

Valné shromáždění Ekumenické rady církví v ČR se na svém jednání 22. 11. 2022 usneslo na tomto prohlášení:
Církve sdružené v Ekumenické radě církví s velkým znepokojením a s účastí sledují situaci na Ukrajině, která v letošním roce čelí neospravedlnitelné agresi Ruské federace. Odsuzujeme tuto agresi a vyjadřujeme svou blízkost lidu Ukrajiny.

Na Velikonoční pondělí v kostele ve Sboru Církve čs. Husitské Mistra Jakoubka ze Stříbra v Příbrami na Březových Horách, kde se konaly ráno Velikonoční bohoslužby, po Velkém pátku a neděli Vzkříšení, se konal tradiční Velikonoční koncert Jakoubci – Komorní sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra. Článek v příbramském deníku.cz.

V úterý 19. ledna 2021 se v Husově sboru CČSH na Vinohradech konala Ekumenická studentská slavnost, kterou organizuje každoročně Církev československá husitská ve spolupráci s Ekumenickou radou v ČR v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů.

Dne 13. 10. 2022 se v nádherném sále emauzského refektáře v Praze konala 2. konference kaplanů všech druhů kategoriální (specifické) péče. Česká křesťanská akademie svolala toto setkání tentokrát s tématem legislativního zakotvení kaplanské služby v právu ČR.

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše