Generální tajemník Světové rady církví (WCC) Prof. Dr. Jerry Pillay ocenil členy německé protestantské církve, kteří u příležitosti 90. výročí Barmenské deklarace odsoudili nacistické zásahy do života církve.

Je názoru, že od té doby barmenské teze nadále pomáhají křesťanům v boji proti útlaku a bezpráví. K tomu Prof. Dr. Jerry Pillay ve svém poselství Evangelické církvi v Německu (EKD) uvedl: „Barmenská deklarace slouží křesťanům, kteří čelí tyranii, nespravedlnosti a diskriminaci jako inspirace; církev musí odmítat nároky utlačovatelských režimů a bojovat proti heretickým tendencím ve vlastních řadách.“

Prohlášení bylo vydáno v poslední den synody ve dnech 29. - 31. května 1934, která se sešla v Barmen v Porýní. Byla to výzva k protestantským křesťanům, aby odmítli politiku tzv. německých křesťanů, kteří podporovali nacionální socialismus a jeho politiku v církevním životě.

„Právě proto, že chceme být a zůstat věrní našim různým vyznáním, nesmíme mlčet, protože věříme, že nám bylo dáno společné poselství, které máme vyslovit v době společné potřeby a pokušení,“ uvedla synoda ve svém prohlášení. K tomu účastníci synody dodali: „Jsme spojeni vyznáním jednoho Pána jedné, svaté, katolické a apoštolské církve.“

Dr. Pillay, který pochází z Jihoafrické republiky, připomněl, že v jeho zemi Barmenská deklarace pomohla inspirovat teologický odpor proti apartheidu. Ten našel své vyjádření také v dokumentu Kairos z roku 1985, jehož výročí si WCC připomene v roce 2025, kdy se její ústřední výbor sejde v Johannesburgu. Barmenská deklarace podle Dr. Pillaye, byla „skutečně ekumenickou událostí“, neboť se jednalo o první společné prohlášení zástupců luterských, reformovaných a sjednocených církví v Německu od dob reformace.

-red-

Zdroj: WCC

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše