Noc kostelů 2024

Srdečně zveme na letošní 16. ročník Noci kostelů, která se uskuteční v pátek 7. června 2024.

Do prvního ročníku Noci kostelů v roce 2009 se zapojilo 25 kostelů a v letošním roce 2024 připravuje již více než 1700 kostelů v celé České republice nevšední program. Navštivte také kostely Církve československé husitské!.

Také letos budou moci návštěvníci ve stovkách otevřených kostelů poznávat a obdivovat duchovní a umělecké skvosty křesťanství, které nejsou pouze výrazem minulosti, ale i živé přítomnosti. O tom svědčí i kulturně-duchovní program, nebo jen v tichém zastavení vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů.

Téma Noci kostelů 2024: SRDCE

Tématem letošní Noci kostelů je srdce. Snad krásný, v naší společnosti však dost otřepaný symbol, který spojujeme často s city a pocity.

Ne, že by emoce nebyly důležité, ale biblické myšlení (to hebrejské zvlášť) vidí v srdci sídlo vnitřního života člověka se vším všudy. Tedy vedle citů a pocitů je srdce místem pro myšlení a paměť, vůli i svědomí.

Pěkně srdce tepe v biblických příbězích, stejně jako pulzuje v našich životech. Jednou je zkoušené, zdeptané či sklíčené a jindy naopak připravené zpívat a chválit a vnímat krásu světa. Bible ví i o těch, jejichž srdce je trápením pokořené a naplněné úzkostí. Někdy se potkáváme s lidmi (nebo jsme jimi?), jejichž srdce bloudí. Ve společnosti vnímáme ty, kdo mají srdce upřímná a bezúhonná, kterým je vzdálena každá lstivost. A určitě známe člověka, kterého puzení srdce povzbudilo k dobrému dílu. Kolik toho bylo napsáno o srdci zlém, zarputilém či zatvrzelém vzdorem nebo domýšlivém, které se vypíná; či o srdci obojakém či vrávorajícím… Znáte nějakého srdcaře? Sloužit lze totiž celým srdcem nebo jen naoko. A považte! - srdce nám může obrůst tukem, což je biblická metafora pro to, že je jaksi izolované od soucitu a zapomíná na Boha i na bližního. Moudrým a rozumným srdcem obdaroval Bůh Šalamouna, když se upřímně modlil (jenže to srdce pak odklonily ženy k jiným bohům a nebylo tak cele při Hospodinu). Našemu srdci Bůh rozumí a ví, že může být také obtížené obavami, zemdlené čekáním nebo nepokojné.

Bible nám vypráví příběhy konkrétních lidí z masa a kostí, jejichž nitro žije či ožívá, tepe, vnímá, pulzuje, prožívá, zakouší, soucítí… nebo taky ne. Stejně jako to naše. Bůh nám nabízí posilu i povzbuzení, zve nás k proměně srdce. Od lhostejnosti k vnímavosti, od zatvrzelosti a falše k upřímnosti a bezúhonnosti, od povrchního vrávorání k hlubokému zakotvení, od domýšlivosti k pokoře, od obav a úzkostnosti k vděčnosti a pokoji.

Noc kostelů je příležitostí svá srdce otevřít, zpřístupnit, možná dokonce vylít a nechat proměnit. Bez ohledu na to, jak to s vírou máme a zda patříme do nějaké konkrétní tradice. Kostely budou pro každého otevřeny. Co na to naše srdce?

Mgr. Markéta Slámová, farářka ČCE

Informace o videspotu

Videospot zpracovala Petra Dolíhalová, doprovodný audiospot byl vyroben ve studiu Radia Proglas.

Vizuální styl Noci kostelů

V roce 2024 přichází nový koncept vizuálního stylu Noci kostelů, který vychází z rakouského originálu. Ústředním motivem byl dosud citát z Bible obsahující slovo NOC. Od letošního roku tento citát nahradí volnější tematické zaměření. Pro ročník 2024 bylo vyhlášeno téma SRDCE. Vizuální styl vytvořila rakouská grafička Vera Rieder. Ke změně designu akce dochází v rámci 20. jubilea, které letos oslaví pořadatelé v Rakousku.

Noc kostelů-program-informace

 

Noc kostelů 2024

Noc kostelů 2024

Srdečně zveme na letošní 16. ročník Noci kostelů, která se uskuteční v pátek 7. června 2024.

Do prvního ročníku Noci kostelů v roce 2009 se zapojilo 25 kostelů a v letošním roce 2024 připravuje již více než 1700 kostelů v celé České republice nevšední program. Navštivte také kostely Církve československé husitské!.

Také letos budou moci návštěvníci ve stovkách otevřených kostelů poznávat a obdivovat duchovní a umělecké skvosty křesťanství, které nejsou pouze výrazem minulosti, ale i živé přítomnosti. O tom svědčí i kulturně-duchovní program, nebo jen v tichém zastavení vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů.

Téma Noci kostelů 2024: SRDCE

Tématem letošní Noci kostelů je srdce. Snad krásný, v naší společnosti však dost otřepaný symbol, který spojujeme často s city a pocity.

Ne, že by emoce nebyly důležité, ale biblické myšlení (to hebrejské zvlášť) vidí v srdci sídlo vnitřního života člověka se vším všudy. Tedy vedle citů a pocitů je srdce místem pro myšlení a paměť, vůli i svědomí.

Pěkně srdce tepe v biblických příbězích, stejně jako pulzuje v našich životech. Jednou je zkoušené, zdeptané či sklíčené a jindy naopak připravené zpívat a chválit a vnímat krásu světa. Bible ví i o těch, jejichž srdce je trápením pokořené a naplněné úzkostí. Někdy se potkáváme s lidmi (nebo jsme jimi?), jejichž srdce bloudí. Ve společnosti vnímáme ty, kdo mají srdce upřímná a bezúhonná, kterým je vzdálena každá lstivost. A určitě známe člověka, kterého puzení srdce povzbudilo k dobrému dílu. Kolik toho bylo napsáno o srdci zlém, zarputilém či zatvrzelém vzdorem nebo domýšlivém, které se vypíná; či o srdci obojakém či vrávorajícím… Znáte nějakého srdcaře? Sloužit lze totiž celým srdcem nebo jen naoko. A považte! - srdce nám může obrůst tukem, což je biblická metafora pro to, že je jaksi izolované od soucitu a zapomíná na Boha i na bližního. Moudrým a rozumným srdcem obdaroval Bůh Šalamouna, když se upřímně modlil (jenže to srdce pak odklonily ženy k jiným bohům a nebylo tak cele při Hospodinu). Našemu srdci Bůh rozumí a ví, že může být také obtížené obavami, zemdlené čekáním nebo nepokojné.

Bible nám vypráví příběhy konkrétních lidí z masa a kostí, jejichž nitro žije či ožívá, tepe, vnímá, pulzuje, prožívá, zakouší, soucítí… nebo taky ne. Stejně jako to naše. Bůh nám nabízí posilu i povzbuzení, zve nás k proměně srdce. Od lhostejnosti k vnímavosti, od zatvrzelosti a falše k upřímnosti a bezúhonnosti, od povrchního vrávorání k hlubokému zakotvení, od domýšlivosti k pokoře, od obav a úzkostnosti k vděčnosti a pokoji.

Noc kostelů je příležitostí svá srdce otevřít, zpřístupnit, možná dokonce vylít a nechat proměnit. Bez ohledu na to, jak to s vírou máme a zda patříme do nějaké konkrétní tradice. Kostely budou pro každého otevřeny. Co na to naše srdce?

Mgr. Markéta Slámová, farářka ČCE

Informace o videspotu

Videospot zpracovala Petra Dolíhalová, doprovodný audiospot byl vyroben ve studiu Radia Proglas.

Vizuální styl Noci kostelů

V roce 2024 přichází nový koncept vizuálního stylu Noci kostelů, který vychází z rakouského originálu. Ústředním motivem byl dosud citát z Bible obsahující slovo NOC. Od letošního roku tento citát nahradí volnější tematické zaměření. Pro ročník 2024 bylo vyhlášeno téma SRDCE. Vizuální styl vytvořila rakouská grafička Vera Rieder. Ke změně designu akce dochází v rámci 20. jubilea, které letos oslaví pořadatelé v Rakousku.

Noc kostelů-program-informace

 

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše