Nová brožura vydaná Světovou radou církví (WCC) popisuje významné události, které se odehrají v roce 2025 a které spojí lidi na celém světě v jednotě v době, kdy světu hrozí rozdělení.

Brožura s názvem „Ekumenický rok na pouti spravedlnosti, smíření a jednoty“ popisuje, jak se v roce 2025 Světová konference církví bude snažit obnovit úsilí o jednotu církví a celého lidstva. Inspiraci má ve dvou významných výročích. Jedná se o 1700. výročí prvního ekumenického koncilu v Niceji v roce 325 a 100. výročí Všeobecné křesťanské konference o životě a díle ve Stockholmu v roce 1925. Na základě myšlenek z Nicei a Stockholmu bude WCC v roce 2025 zkoumat, co znamená „společně žít apoštolskou víru dnes."

Během Týdne modliteb za jednotu křesťanů v roce 2025 si spolu s širším křesťanským společenstvím připomeneme společnou víru církve vyjádřenou v Nicejsko-konstantinopolském vyznání víry. V roce 2025 jsou zde ještě další důležitá data. Již v květnu 2025 si WCC a její partneři v Německu v Berlíně připomenou 140. výročí berlínské konference z let 1884-85, na níž si evropské imperiální mocnosti, často podporované misijním úsilím, rozdělily africký kontinent.

V srpnu 2025 se pak WCC se spolu s partnery ve Švédsku a zástupci církví po celém světě sejde také k připomenutí Stockholmské konferenci z roku 1925 jako „Čas pro Boží mír“ ve světě, který je porušen válkou a nespravedlností.

Ústředním bodem oslav v roce 2025 bude šestá světová konference o víře a řádu, která se bude konat v říjnu 2025 nedaleko Alexandrie v Egyptě. V průběhu roku se ale uskuteční i další národní a místní vzpomínkové akce, které budou odrážet pocit jednoty a smysl pro solidaritu s ostatními na celém světě.

Jiří Bochez

Zdroj: https://www.oikoumene.org

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše