V pondělí 11. 3. 2024 bylo v Husově sboru v pražských Dejvicích bohoslužbou zahájeno jednání GEKE (Společenství evangelických církví v Evropě, jehož je Církev československá husitská členem).

Bohoslužbu vedl pražský biskup David Tonzar a přenostka Odboru pro ekumenu a vnější vztahy Hana Tonzarová.

V závěru bohoslužby pozdravil a přivítal účastníky br. patriarcha Tomáš Butta. Famózní hrou na varhany zasáhl všechny varhaník Michal Hanzal.

Většina účastníků zakusila Farského liturgii poprvé, k dispozici měli její překlad do němčiny a angličtiny, na závěr vyjadřovali svůj obdiv a nadšení.

Po skončení bohoslužby se všichni přesunuli do Komenského sálku k slavnostnímu přípitku a společné večeři.

Většina se pak v doprovodu Hany Tonzarové vydala na večerní prohlídku Pražského hradu a dalších pražských pamětihodností.

Jednání probíhá v prostorách Úřadu ústřední rady, tématem jednání tzv. jihovýchodní skupiny GEKE je Demokracie a církev.

Redakce

Foto: Mirko Raduševič

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše