V pondělí 11. 3. 2024 se od 18, 30 hodin uskutečnila ekumenická modlitba na filozofické fakultě, kterou uspořádali přímo v jedné z učeben studenti Adelaida Wernischová a Matouš Benda.

Modlitba se uskutečnila ve dvou časově oddělených částech: společné a volnější.

Společně se modlili duchovní, kteří zastupují různé církve a z nichž někteří jsou i členy akademické obce FF UK.

Účast přijali prof. Tomáš Halík z Ústavu filosofie a religionistiky FF UK za Římskokatolickou církev, Petr Jan Vinš za Starokatolickou církev, Filip Sedlák za Církev československou husitskou, Jana Hofmanová za Českobratrskou církev evangelickou, doc. Hanuš Nykl z Ústavu východoevropských studií FF UK, Petr Milko za Pravoslavnou církev a také zástupce Židovské obce v Praze Aleš Weiss. Modlitby se zúčastnila také rektorka UK Milena Králíčková a děkanka FF UK Eva Lehečková.

V několika učebnách proběhly různé formy modlitby, například společný zpěv, tichá kontemplace, prosby a díky, rozjímání nad texty a případně libovolná vlastní forma.

Redakce

Foto: Adéla Rozbořilová, ČCE

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše