Colors: Purple Color

Nová brožura vydaná Světovou radou církví (WCC) popisuje významné události, které se odehrají v roce 2025 a které spojí lidi na celém světě v jednotě v době, kdy světu hrozí rozdělení.

V Evropském parlamentu v Bruselu byl zdůrazněn význam evropských voleb v roce 2024 a úloha církví při řešení současných výzev a podpoře angažovanosti voličů.

Společná pracovní skupina Konference evropských církví (CEC) a Rady katolických biskupských konferencí Evropy (CCEE) se sešla 1. - 3. března 2024 v polské Lodži.

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše