Povzbuzení ke statečnému vyznání - záznamy z bohoslužeb

Audio a videozáznamy bohoslužeb a promluv z náboženských obcí Církve československé husitské z neděle 25. června 2023 (12. neděle v mezidobí).

Texty: Jeremiáš 20, 10-13; Římanům 6, 1b-11; Matouš 10, 24-36.

Záznam bohoslužby slova z NO Kuřim

Záznam bohoslužby z NO Praha Holešovice

Obrázek: Annibale Carracci (1560-1609): Domine, quo vadis? (1601-1602). Zdroj: Wikiwand (Public domain)

Povzbuzení ke statečnému vyznání - záznamy z bohoslužeb

Povzbuzení ke statečnému vyznání - záznamy z bohoslužeb

Audio a videozáznamy bohoslužeb a promluv z náboženských obcí Církve československé husitské z neděle 25. června 2023 (12. neděle v mezidobí).

Texty: Jeremiáš 20, 10-13; Římanům 6, 1b-11; Matouš 10, 24-36.

Záznam bohoslužby slova z NO Kuřim

Záznam bohoslužby z NO Praha Holešovice

Obrázek: Annibale Carracci (1560-1609): Domine, quo vadis? (1601-1602). Zdroj: Wikiwand (Public domain)

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše