Slavnost Nejsvětější Trojice - záznamy bohoslužeb a promluv z 26.5.2024

Audio a videozáznamy bohoslužeb a promluv z náboženských obcí Církve československé husitské z neděle Nejsvětější Trojice - 26. května 2024.

Texty: Izajáš 6, 1-8; Římanům 8, 12-17(18); Jan 3, 1-17.

Záznam bohoslužby slova z NO Kuřim
Záznam kázání z NO Peruc
Záznam bohoslužby z NO Praha Holešovice

Obrázek: rakouský anonym: Trojice s Kristem ukřižovaným (ca 1410), The National Gallery Trafalgar Square, London (Wikimedia Commons).

Slavnost Nejsvětější Trojice - záznamy bohoslužeb a promluv z 26.5.2024

Slavnost Nejsvětější Trojice - záznamy bohoslužeb a promluv z 26.5.2024

Audio a videozáznamy bohoslužeb a promluv z náboženských obcí Církve československé husitské z neděle Nejsvětější Trojice - 26. května 2024.

Texty: Izajáš 6, 1-8; Římanům 8, 12-17(18); Jan 3, 1-17.

Záznam bohoslužby slova z NO Kuřim
Záznam kázání z NO Peruc
Záznam bohoslužby z NO Praha Holešovice

Obrázek: rakouský anonym: Trojice s Kristem ukřižovaným (ca 1410), The National Gallery Trafalgar Square, London (Wikimedia Commons).

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše