Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte - záznamy z bohoslužeb

Audio a videozáznamy bohoslužeb a promluv z náboženských obcí Církve československé husitské z neděle 9. července 2023 (14. neděle v mezidobí).

Texty: Zachariáš 9, 9-12; Římanům 7, 15.25a; Matouš 11, 16-19.25-30.


Záznam bohoslužby slova z NO Kuřim

Záznam bohoslužby slova z NO Praha Holešovice

Záznam bohoslužby slova z Husova sboru na Peruci

Obrázek: Rosa Bonheur (1822-1899), Orba (1854). Zdroj: The Walters Art Museum (Creative Commons)

Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte - záznamy z bohoslužeb

Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte - záznamy z bohoslužeb

Audio a videozáznamy bohoslužeb a promluv z náboženských obcí Církve československé husitské z neděle 9. července 2023 (14. neděle v mezidobí).

Texty: Zachariáš 9, 9-12; Římanům 7, 15.25a; Matouš 11, 16-19.25-30.


Záznam bohoslužby slova z NO Kuřim

Záznam bohoslužby slova z NO Praha Holešovice

Záznam bohoslužby slova z Husova sboru na Peruci

Obrázek: Rosa Bonheur (1822-1899), Orba (1854). Zdroj: The Walters Art Museum (Creative Commons)