wuch 03

Colors: Purple Color

Vážení,  
srdečně vás zdravím a děkuji vám všem organizátorům, podporovatelům, dobrovolníkům a těm, kteří se aktivně zapojujete do programu Noci kostelů v letošním roce.

„Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli spravedlnosti.“ 
2. list Korintským 5,21

Sestry a bratři,
pozdravuji vás v čase, kdy zahajujeme přípravu po dobu šesti týdnů na velikonoční svátky. Velikonoce jsou pro nás křesťany jádrem naší naděje a zdrojem jistoty víry v Boží odpuštění a dar nového života.

Demokracie bývá charakterizována jednak jako volba a také jako diskuse. Obojí je zřetelné právě při volbě prezidenta, kterou provázejí diskuse a slovní souboje před zraky medií.

Debata je v politickém prostředí vedena někdy ostrým a tvrdým způsobem. V diskusích a vyjádřeních jde o to ukázat všemi prostředky převahu nad tím druhým.

Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz