wuch 03

Tomáš Butta

1. Knižní publikace (chronologicky)

2002

 • Z Jeruzaléma až na sám konec země. Katechetické přípravy ke knize Skutky apoštolů. Edice pastoračních a katechetických materiálů Církve československé husitské. Praha 2002, 72 s. ISBN 80-7000-948-9

2004

 • Na cestě s Ježíšem. Katechetické přípravy k Novému zákonu – výběr ze svědectví evangelistů. Praha 2004, 109 s. ISBN 80-7000-864-4

2005

 • Uvedení do bohoslužebné teorie a praxe v Církvi československé husitské. Prakticko-teologický výklad Liturgie podle patriarchy Karla Farského. Praha Karolinum 2005, 101 s. ISBN 80-246-1078-7

2008

 • Putování víry s Abrahamem. Dramatizace s písněmi na biblické náměty. Praha 2008. ISBN 978-80-7000-020-5

2012

 • Modlitby za církev a při různých příležitostech. Vyd. Církev československá husitská Praha 2012. 142 s. ISBN 978-80-7000-071-7
 • Kapitoly z katechetiky. Nástin náboženské výchovy a vzdělávání. Vyd. Církev československá husitská, Blahoslav Praha 2012. 110 s. ISBN 978-80-7000-076-2

2013

 • Společně zvěstujeme Krista. Sbírka kázání k Ekumenickému lekcionáři řady A. Praha 2013. 132 s. ISBN 978-80-7000-088-5
 • Staroslověnská bohoslužba a liturgie Farského. Vydala Církev československá husitská edice Blahoslav. Praha 2013, 38 s. ISBN 978-80-7000-083-0

2014

 • Seznámení s Mistrem Janem. Pohledy na českého reformátora Jana Husa a úryvky z jeho spisů. Církev československá husitská. Praha 2014. 88 s. ISBN 978-80-7000-095-3
 • Stůl Božího slova po celý rok. Sbírka kázání k Ekumenickému lekcionáři řady B. Praha 2014. 130 s. ISBN 978-80-7000-088-5
 • Víra, láska, naděje. Úvahy o třech duchovních darech. Praha 2014. 67 s. ISBN 978-80-7000105-9

2015

 • Radost z nalezení ztraceného. Sbírka kázání k Ekumenickému lekcionáři řady C. Praha 2015. 132 s. ISBN 978-80-7000-111-0
 • Seznámení s Mistrem Janem. Pohledy na českého reformátora Jana Husa a úryvky z jeho spisů. Církev československá husitská. Praha 2015. Druhé vydání. 88 s. ISBN 978-80-7000-110-3
 • Seznámení s Mistrem Janem Husem – překlad do korejštiny 2015. 203 s.
 • Mastr John Hus (2015). Prague 2015 (přel. Dalibor Vik). 106 s. ISBN 978-80-7000-114-1
 • Praktický liturgický projev. Učební texty Husova institutu teologických studií. Praha 2015, 133 s. ISBN:978-80904964-9-1

2016

 • Náboženské vyučování v české reformaci. Příspěvek k dějinám a funkci katechismu. Praha 2016, 144 s. ISBN 978-80-270-0022-7

2017

 • Pastorační péče v církvi. Vydala Církev československá husitská v edici Blahoslav. Praha 2017. ISBN 978-80-7000-137-0
 • Slovo k Husovu svátku. Vydala Náboženská obec CČSH Praha 2 – Nové Město. Praha 2017. ISBN 978-80-7000-132-5

2018

 • Kapitoly z katechetiky. Vyd. Husův institut teologických studií ve spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. 2. vydání, Praha 2018. ISBN 978-80-907173-0-5
 • Ve službě patriarchy Církve československé husitské. CČSH Praha 2018, ISBN 978-80-7000-146-2
 • Tomáš G. Masaryk a Církev československá husitská. K 100. výročí republiky. Církev československá husitská v edici Blahoslav Praha 2018. ISBN: 978-80-7000-150-9
 • Témata z duchovenské praxe. Církev československá husitská v edici Blahoslav, Praha 2018. ISBN 978-80-7000-148-6
 • Modlitby k církevnímu roku, výročím a obřadům. Církev československá husitská v edici Blahoslav. Praha 2018. ISBN 978-80-7000-207-0

2019

 • Církev československá husitská a její cesta dějinami s Kristovým posláním. K 100. výročí. Církev československá husitská v edici Blahoslav. Praha 2019. ISBN 978-80—7000-156-1
 • Úvod do homiletiky. Kázání procesem inspirace a dialogu. Husův institut teologických studií. Praha 2019. ISBN 978-80-907173-1-2
 • Církev mezi tradicí a otevřenou budoucností. Prakticko-teologické reflexe a úvahy. Praha 2019. ISBN: 978-80-7000-161-5

2020

 • Aktuálnost české reformace. Události – postavy – témata. Blahoslav Praha 2020, 142 s. ISBN 978-80-7000-165-3
 • Příběhy padesáti zvonů. Promluvy ke vzniku královéhradecké zvonohry. Blahoslav Praha 2020, 78 s. ISBN 978-80-7000-164-6
 • Přednášky o bohoslužbě z teologického hlediska a praxe Církve československé husitské. Blahoslav 2020, 177 s. ISBN 978-80-7000-168-4
 • Církev v obzoru budoucnosti. Otázky – úvahy – rozhovory. Blahoslav Praha 2020. ISBN 978-80-7000-172-1
 • Od zvolení k 100. výročí. Projevy, dopisy a příležitostná kázání patriarchy CČSH z let 2006-2020. První díl. Církev československá husitská Praha 2020, s. 1-348. ISBN 978-80-7000-173-8
 • Od zvolení k 100. výročí. Projevy, dopisy a příležitostná kázání patriarchy CČSH z let 2006-2020. Druhý díl. Církev československá husitská Praha 2020, s. 351-606. ISBN 978-80-7000-174
 • Na cestě s Ježíšem – katechetické přípravy k Novému zákonu – výběr ze svědectví evangelistů. Církev československá husitská. Vydání druhé. Praha 2020, 100 s. ISBN 978-80-7000-166-0

2022

 • Za světlem moudrosti s J. A. Komenským. Ze života, díla a myšlenkového odkazu teologa, pedagoga a univerzálního reformátora. Církev československá husitská Praha 2022. 138 s. ISBN 978-80-7000-182-0
 • Pohledy na církev – její poslání, situaci a budoucnost. Církev československá husitská. Praha 2022 ISBN 978-80-7000-186-8

2023

 • Modlitby v čase a na rozmanitých místech. Praha 2023. ISBN 978-80-7000-188-2
 • Duchovenská služba v Církvi československé husitské. Praha 2023. ISB 978-80-7000-191-2

2024

 • Cesty a zápasy české reformace. Historie – teologie – spiritualita. Praha 2024, 175 s. ISBN 978-80-7000-196-7

Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz