wuch 03

Přehled událostí, kterých se bratr patriarcha účastnil nebo se podílel na jejich organizaci.

Z programu patriarchy


17.07.2023
 • pondělí, 17. červenec 2023
  Dovolená

06.07.2023
 • čtvrtek, 6. červenec 2023
  Položení květiny v Husově světničce v Památníku MJH v Husinci a účast na koncertě

 • čtvrtek, 6. červenec 2023
  Bohoslužba v Betlémské kapli k 608. výročí smrti Mistra Jana Husa

04.07.2023
 • úterý, 4. červenec 2023
  Bohoslužba v kostele sv. Trojice a setkání představitelů církví GEKE ve Vídni u příležitostí 50. výročí Leuenberské konkordie

01.07.2023
 • sobota, 1. červenec 2023
  Ordinace a instalace plzeňského biskupa Mgr. Lukáše Bujny ve Sboru Kristova kříže v Plzni

29.06.2023
 • čtvrtek, 29. červen 2023
  Inaugurace nového děkana Husitské teologické fakulty UK doc. ThDr. Jiřího Vogla ve Vlasteneckém sále Karolina za účasti paní rektorky prof. MUDr. Mileny Králíčkové, Ph.D.

28.06.2023
 • středa, 28. červen 2023
  Zkoušky na Husově institutu teologických studií

26.06.2023
 • pondělí, 26. červen 2023
  Zahradní slavnost Univerzity Karlovy ve Valdštejnské zahradě Senátu Parlamentu ČR

 • pondělí, 26. červen 2023
  Katechetický seminář s přednáškou prof. PhDr. Tomáše Kaspera, Ph.D.

23.06.2023
 • pátek, 23. červen 2023
  Benefiční slavnost u příležitosti 500. výročí narození Jana Blahoslava v areálu Střední školy J. Blahoslava v Hejnicích

22.06.2023
 • čtvrtek, 22. červen 2023
  Zkoušky na Husově institutu teologických studií

21.06.2023
 • středa, 21. červen 2023
  Církevní zkušební komise

20.06.2023
 • úterý, 20. červen 2023
  Slavnostní ceremonie při příležitosti 30. výročí vzniku České republiky na Pražském hradě za účasti prezidenta ČR Petra Pavla a premiéra Petra Fialy

19.06.2023
 • pondělí, 19. červen 2023
  Předtáčka České televize pro bohoslužbu v Betlémské kapli

17.06.2023
 • sobota, 17. červen 2023
  Církevní zastupitelstvo

16.06.2023
 • pátek, 16. červen 2023
  Zasedání ústřední rady

15.06.2023
 • čtvrtek, 15. červen 2023
  Setkání liturgistů na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

14.06.2023
 • středa, 14. červen 2023
  Správní rada Nadačního fondu dr. K. Farského

13.06.2023
 • úterý, 13. červen 2023
  Účast na synodě duchovních v Brně

12.06.2023
 • pondělí, 12. červen 2023
  Řídící výbor Ekumenické rady církví

 • pondělí, 12. červen 2023
  Prezentace knížky „Modlitby v čase a na rozmanitých místech“

 • pondělí, 12. červen 2023
  Bohoslužba slova se vzpomínkou na dr. K. Farského a další patriarchy CČSH v Husově sboru v Praze 6 – Dejvicích

10.06.2023
 • sobota, 10. červen 2023
  Poutní bohoslužba ve Škodějově u Semil při příležitosti 96. výročí úmrtí dr. K. Farského

06.06.2023
 • úterý, 6. červen 2023
  Účast na synodě duchovních královéhradecké diecéze v Poutním domě v Králíkách

05.06.2023
 • pondělí, 5. červen 2023
  Účast na synodě duchovních plzeňské diecéze v klášteře ve Štěkni u Strakonic
Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz