wuch 03

Přehled událostí, kterých se bratr patriarcha účastnil nebo se podílel na jejich organizaci.

Z programu patriarchy


31.03.2024
 • neděle, 31. březen 2024
  Bohoslužba na Boží hod velikonoční v náboženské obci Praha 12 – Modřany

29.03.2024
 • pátek, 29. březen 2024
  Pašije a meditace u Kristova hrobu v kostele sv. Václava Na Zderaze

28.03.2024
 • čtvrtek, 28. březen 2024
  Slavnostní položení věnce u příležitosti 432. výročí narození J. A. Komenského pořádané Národním pedagogickým muzeem a knihovnou v Praze

27.03.2024
 • středa, 27. březen 2024
  Přednášky na Husově institutu teologických studií

26.03.2024
 • úterý, 26. březen 2024
  Příprava konference ke 100. výročí I. sněmu CČSH

23.03.2024
 • sobota, 23. březen 2024
  Pozdrav na slavnostním znovuotevření kostela sv. Havla v Čejeticích

 • sobota, 23. březen 2024
  Husitská bohoslužba v rámci slavnostního setkání u památníku Jana Žižky v Sudoměři u příležitosti 604. výročí slavné bitvy; pietní akt s projevy a rekonstrukce bitvy

22.03.2024
 • pátek, 22. březen 2024
  Poslední rozloučení se sestrou Danou Vágnerovou Krausovou v Husově sboru v Praze 10 – Vršovicích

19.03.2024
 • úterý, 19. březen 2024
  Odhalení pamětní desky hudebního skladatele a tvůrce hudebního doprovodu Liturgie Josefa Františka Píchy na domě v Praze 6 – Břevnově

18.03.2024
 • pondělí, 18. březen 2024
  Přednáška na téma „Obraz husitství a Jana Žižky v církvích a proměnách společnosti“ v Husově sboru v Řevnicích

16.03.2024
 • sobota, 16. březen 2024
  Přednášky na Husově institutu teologických studií v Mostě

15.03.2024
 • pátek, 15. březen 2024
  Referát o duchovenské službě na vikariátní konferenci v Poděbradech

13.03.2024
 • středa, 13. březen 2024
  Přednáška na Husově institutu teologických studií

11.03.2024
 • pondělí, 11. březen 2024
  Účast na bohoslužbě k zahájení konference GEKE a pozdrav účastníků v Husově sboru v Praze 6 – Dejvicích

10.03.2024
 • neděle, 10. březen 2024
  Bohoslužba a účast na shromáždění náboženské obce Praha 2 – Nové Město

09.03.2024
 • sobota, 9. březen 2024
  Ústřední rada

08.03.2024
 • pátek, 8. březen 2024
  Příprava ke svátosti křtu

 • pátek, 8. březen 2024
  Biskupská rada

07.03.2024
 • čtvrtek, 7. březen 2024
  Pietní akt u příležitosti 174. výročí narození prezidenta T. G. Masaryka v Lánech

06.03.2024
 • středa, 6. březen 2024
  Jednání s br. farářem Českobratrské církve evangelické pro menšiny dr. Mikulášem Vymětalem

04.03.2024
 • pondělí, 4. březen 2024
  Setkání u příležitosti 174. výročí narození T. G. Masaryka v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Praze 1

03.03.2024
 • neděle, 3. březen 2024
  Účast a úvodní pozdrav na koncertě Pěveckého sdružení moravských učitelů v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze v rámci Roku české hudby

 • neděle, 3. březen 2024
  Modlitba a položení kytice u sochy T. G. Masaryka na Bachmačském náměstí v Praze 6 – Dejvicích

 • neděle, 3. březen 2024
  Bohoslužba k výročí T. G. Masaryka v Husově sboru v Praze 6 – Dejvicích

29.02.2024
 • čtvrtek, 29. únor 2024
  Zasedání kulturní rady CČSH
Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz