Předpověď narození Ježíšova - záznamy bohoslužeb

Audio a videozáznamy bohoslužeb a promluv z náboženských obcí Církve československé husitské z neděle 24. prosince 2023 (4. neděle adventní a vigilie Božího Hodu vánočního).

Texty: 2 Samuelova 7, 1-5.11-13; Římanům 16, 25-27; Lukáš 1, 26-38. (Zacharjáš 2, 14-17; Skutky 13, 16-26; Lukáš 1, 67-79). Izajáš 9, 1.5-6 (2.6-7); Titovi 2, 11-14; Lukáš 2, 1-20).

Záznam bohoslužby slova z NO Kuřim

Záznam bohoslužby z NO Praha Holešovice (ráno)

Záznam bohoslužby z NO Praha Holešovice (večer)

Záznam bohoslužby slova z NO Peruc

Obrázek: Autor neznámý: Zvěstování Paně Marii (14. stol.), Kostel sv. Marka (Benátky) (Wikimedia Commons).

Předpověď narození Ježíšova - záznamy bohoslužeb

Předpověď narození Ježíšova - záznamy bohoslužeb

Audio a videozáznamy bohoslužeb a promluv z náboženských obcí Církve československé husitské z neděle 24. prosince 2023 (4. neděle adventní a vigilie Božího Hodu vánočního).

Texty: 2 Samuelova 7, 1-5.11-13; Římanům 16, 25-27; Lukáš 1, 26-38. (Zacharjáš 2, 14-17; Skutky 13, 16-26; Lukáš 1, 67-79). Izajáš 9, 1.5-6 (2.6-7); Titovi 2, 11-14; Lukáš 2, 1-20).

Záznam bohoslužby slova z NO Kuřim

Záznam bohoslužby z NO Praha Holešovice (ráno)

Záznam bohoslužby z NO Praha Holešovice (večer)

Záznam bohoslužby slova z NO Peruc

Obrázek: Autor neznámý: Zvěstování Paně Marii (14. stol.), Kostel sv. Marka (Benátky) (Wikimedia Commons).

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše