Český zápas

Články zveřejněné v týdeníku Český zápas.

Týdeník Církve československé husitské vychází od roku 1920. Vznikl ze čtrnáctideníku Právo národa, založeného v roce 1918. Periodikum má informačně-vzdělávací charakter. Informuje především o dění uvnitř církve, komentuje celosvětové aktuální dění, obsahuje teologické úvahy, oznámení o plánovaných církevních akcích, kalendarium významných historických událostí, medailonky významných osobností naší historie…

Název dostalo od prvního patriarchy dr. Karla Farského, který byl v počátcích i jeho šéfredaktorem.

Cena: 8 Kč za jedno číslo

Vychází 52 - 53x ročně

Lze objednat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Vedoucí redaktorka: dr. Klára Břeňová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 • Kdy pochopíme Kristovo vzkříšení?

  Vzkříšení Ježíše Krista je centrální osou lidských dějin a duchovní evoluce stvo­ření. V Kristově vzkříšení nastává za­vršení procesu, který kapadočtí otcové nazývali theosis – zbožštění.

 • Velikonoční radost

  Pokud vnímáme Velikonoce především jako svátky jara, probouzející se přírody a nového života, pak je ten radostný tón jednoznačný.

 • Čo znamená nasledovanie Kristovho kríža

  Príliš často je kríž predkladaný nášmu uctievaniu nie ako vznešený cieľ, ktorý dosiahneme tým, že prekonáme samých seba, ale skôr ako symbol smútku, obmedzovania, potláča­nia. Na kríž sa odvolávali nekrofilné povahy, ktoré milujú viac ťažkosti než radosť zo života.

 • Radost Velikonoc

  Nejprve mi prosím odpusťte, že radostné Velikonoce uvedu neveselou diagnózou naší doby, která nám vyjevila, co jsme zač: rozmazlení, zhýčkaní, sebestřední, pohodlní. Utopeni v banalitách a mali­cherných sporech o nic si vymáháme každý svá práva bez povinností, svobodu bez odpovědnosti. A naší cestou, pravdou i životem je babylonský internet...

 • Píseň písní. Biblickým textem provází Martina Viktorie Kopecká

  Volné rozjímání nad jedním ze svátečních svitků, předčítaném v židovské tradici při svátku pesach, je drobným průvodcem člověka, který se učí milovat. 

 • Putování po posvátných místech Thajska

  Když jsme na začátku února vyrazili na cestu po Thajsku, neměli jsme ponětí, co všechno nás na této pouti potká. Naše kroky započaly v hlavním městě Bangkoku, naše očekávání byla zcela jiná než realita.

 • Cesty za Ježíšem

  Nebojte se! Hledáte Ježíše? Nazaretského, ukřižovaného? Vstal, není zde... Jděte a ohlaste jeho učedníkům... Hledej Ježíše v krajině! Připojit se mohou úplně všichni.

 • Velikonoce se na začátku křesťanství slavily každou neděli

  Velikonoce mají dva základy: připomínku toho, co se tehdy stalo – smrt Krista. A také jeho vzkříšení, další příchod, nový život. Jsou Passio i Pascha, říká akademik a duchovní Církve československé husitské Pavel Kolář.

 • Mt 26,14-27,66 Vstříc utrpení

  Tradičním textem Květné neděle je text o vstupu Ježíše do Jeruzaléma, o jeho cestě vstříc smrti, o které věříme, že je smrtí zástupnou, smrtí vykupující, smrtí dávající naději všem smrtelníkům. V našich sborech čteme nejen tento text, ale také již Kristův pašijový příběh v různých verzích, letos podle evangelia Matoušova, je to tedy mimořádně dlouhé čtení zahrnující tyto perikopy:

 • Jan Žižka, orebité a nový východočeský husitský svaz

  „Izraelci se při provádění klatby dopustili zpronevěry. Akán, syn Karmího, syna Zabdího, syna Zerachova z pokolení Judova, vzal něco z věcí propadlých klatbě. Proto vzplanul Hospodin proti Izraelcům hněvem.“ (Joz 7,1)

 • Postní svědectví

  Bratři a sestry, moji milí, rád bych se zde vyznal a proslovil svědectví o poutu, kterým jsem vázán k tomuto společenství.

 • J 11,1-45 Povolání žít

  Touha po šťastném životě je všem lidem společná. V tom se nelišíme. Různé jsou jen představy o tom, co ke šťastnému životu potřebujeme, nakolik si štěstí můžeme vybojovat či vysloužit a nakolik stačí ho jen prostě vidět a přijmout. Veškeré Boží působení – od stvoření světa přes vtělení, smrt a vzkříšení Ježíše Krista až po jeho příchod ve slávě – je zaměřeno na to, abychom žili, byli šťastní, s radostí užívali dary od Boha.

 • Česká reformace jako inspirace Masarykova myšlení

  Úvaha ředitele Husitského muzea v Táboře Jakuba Smrčky, která zazněla dne 6. března 2023 při setkání k 173. výročí narození T. G. Masaryka v Parlamentu ČR.

 • Jak by reagoval Masaryk?

  Slova z úvodního pozdravu pražského biskupa Davida Tonzara, která zazněla při setkání k 173. výročí narození T. G. Masaryka v Parlamentu ČR dne 6. března 2023.

 • Místa z Bible inspirující J. A. Komenského

  Písmo svaté bylo pro Jana Amose Komenského zvláště silnou inspirací v tvorbě jeho útěšných a pastoračně zaměřených spisů, avšak i v případě Obecné porady a Didaktiky a jeho dalšího rozsáhlého, hlubokého i literárně hodnotného díla.

 • Maorské děti se učí podle Komenského

  Rozhovor Olgy Nytrové s profesorem Štěpánem Rakem nejen o osobnosti J. A. Komenského.

 • Jan 9,1-41 Vy však říkáte: vidíme!

  Pravda se pro mě nestala přežitkem.
  Snažím se být jen srozumitelnou ozvěnou světa,
  kterému stále víc nerozumím. (via básník Michal Černík)

  Poté, co se Ježíš v chrámu nepohodl s farizeji ohledně sporu o svou identitu, chopili se farizejové kamenů. On se však skryl v davu a odešel z chrámu.

 • Biblický kodex Sassoonův a jeho role v poznávání starověké kultury Izraele

  V uplynulých týdnech proběhla v evropských mediích zpráva o nadcházející aukci kodexu, který v současné době vlastní švýcarský finančník Jacqui Safra.

 • Oheň

  Nejčastějšími slovy ve světě kolem nás jsou ropa, benzín, nafta, plyn: základ pohybu, pohonu a energie života dnešních lidí.

 • Rok s válkou

  Promluva Lukáše Bujny při ekumenické bohoslužbě za oběti války v Sokolově dne 24. 2. 2023

 • Křesťan je zván meditovat, aby vstoupil do zkušenosti s Bohem

  Meditace je cesta z hlavy do srdce. Hledal jsem v křesťanské tradici něco, co by mi prohloubilo zkušenost, a přitom bylo ekumenické. Našel jsem spojení me­ditace a křesťanství, popisuje svou cestu k meditaci farář CČSH v Děčíně a ústecký vikář Vladimír Volráb. 

 • Spiritualita má vést ke spontánnímu životu v Boží přítomnosti

  Kontemplace byla vrcholem života v antice a posléze i v křesťanství. Člo­věk je díky ní proměňován, říká docent Václav Ventura, řeckokatolický du­chovní a akademik, který se zabývá pa­tristikou a spiritualitou raného mnišství, kterou vyučuje také na Husitské teologické fakultě UK.

 • Čo je kresťanská meditácia?

  Je to rozhovor s Bohom v tichu ľudského vnútra. Kto sa vie stíšiť a dokáže čakať, môže zažiť mimoriadne veci. Príkladom sú nám starozákonní svedkovia viery, Ježišova matka Mária, aj sám Ježiš.

 • Pamatuj!

  Z pastýřského listu k postnímu období olomouckého biskupa Tomáše Chytila
  Hospodine, pomatuj na svoje slitování, na své milosrdenství, které je od věčnosti.(Ž 25,6)

 • O Křesťanské meditaci pro děti

  Víte, děti, co je to meditace? Je to stav, kdy se člověk snaží zklidnit, zastavit, jak se říká, pročistit si hlavu. Meditace se používá snad ve všech náboženstvích. V dnešní uspěchané době však stále více lidí zjišťuje, že i když v Boha nevěří, je pro ně blahodárné čas od času se meditaci věnovat. Můžete proto třeba i v městském parku narazit na někoho, kdo v ústraní sedí v tureckém sedu, ruce má položené na kolenou, oči za­vřené…

Nejčtenější

 • Týden

 • Měsíc

 • Vše