(ČZ 21/2024) Vydávání časopisu olomoucké diecéze CČSH inicioval biskup Tomáš Chytil v roce 2021.

Šlo mu hlavně o to, aby se členové náboženských obcí lépe poznávali, neboť se ne vždy mohou opravdu osobně setkávat. Tehdy byla izolace dána především karanténou za covidové pandemie. Kontakty při významných slavnostech nebo akcích typu okrskový den či diecézní shromáždění ukazují, že by jich bylo zapotřebí více. Bohužel to není technicky, organizačně ani lidsky proveditelné. Proto alespoň časopis – a proto taky dostal název Setkávání. Diecéze je rozlehlá oblast, navíc lehce stále členěná i v myslích lidí, protože kdysi byly diecéze dvě – olomoucká a ostravská. Proto se v časopisu objevují pravidelné rubriky, představující významné osobnosti z řad duchovních i laických aktivistů náboženských obcí, a prezentující také jednotlivé sbory, modlitebny a kostely. Pozornost poutají tabulky s přehledem bohoslužeb o svátcích – velikonočních a vánočních. Číslo, které vychází v září, informuje o různých prázdninových akcích. Časopis ale plní i další funkce – přináší duchovní promluvy a modlitby, pohledy do historie i zprávy o aktuálním dění, zejména v regionu a se vztahem k církvi. V každém čísle je minimálně jeden příspěvek odborný, většinou teologický. Periodikum tak má i jistý stabilní obsah, který nepodléhá času. Počítá se s tím, že časopis může ve farnostech sloužit k prezentaci církve před širší veřejností, stejně jako pojítko pro věřící, kteří z různých důvodů nemají těsný kontakt s životem náboženské obce. Elektronická verze všech čísel je samozřejmě stále dostupná na webu diecéze a mohou ji sdílet i další církevní platformy.

Tištěná verze časopisu tedy vychází třikrát ročně ve formátu A4, s barevnou obálkou a zpravidla 24 stranami. Typografie a grafika je záměrně jednoduchá, aby nekomplikovala čtení jak na papíru, tak na monitoru. Důraz je kladen na text. Fotoreportáže se zveřejňují spíše na webech obcí.

Redakční radu od počátku tvoří tým pod vedením bratra biskupa: M. Bartková, V. Haltof, L. Gudrun Peterová, V. Šiler.

Regionální církevní periodikum, přístupné fyzicky ve farnostech a rodinách, ale i v digitálním světě může vhodně prezentovat církev pro zainteresovanou veřejnost a současně představovat jednu z alternativních forem náboženského života zasahující mimo tradiční liturgické prostředí.

Vladimír Šiler

Český zápas 21/2024 z 26. 5. 2024

Distributoři slunce

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše