(ČZ 21/2024) V květnový magazín Českého zápasu nahlíží do časopisů CČSH, které přinášejí autentický, živý obraz církve v konkrétní době.

Z příspěvků i rozhovorů čísla s šéfredaktory, představujícími periodika naší církve, je dobře vidět, že jejich tvář se postupem času měnila a mění, ať již co do obsahu, tak co do grafické podoby: to, co dříve zaujalo a plně dostačovalo, je v dnešní době málo, zvláště pro mladé. Raketový vzestup technologií udává tempo zpráv, které hýbou světem, čemuž se snaží přizpůsobovat i křesťanské listy.

Jistě – to, co zůstává, je ona neměnná konstanta, Boží slovo, se kterým pracujeme, a které nám jako slunce svítí na cestu. Je naší výhodou a darem, že šíříme něco, co nikdy nezestárne, je nadčasové a stále aktuální. Je to ovšem i naše odpovědnost, v jaké formě či hávu to Slovo budeme zvěstovat a šířit tak, aby zaujalo i mladé a ty, kdož přijdou po nich. My se toho nelehkého úkolu však musíme ujmout a musíme uspět, jinak totiž ono poselství, štafetu, kterou nám s důvěrou předali ti, co stáli u kolébky naší církve, nebude mít kdo převzít. Ta důvěra v nás vložená, zavazuje. A položím-li si otázku, zda někdo za dvacet let bude vůbec ještě číst, zvyšuje výzvu.

Redakce

Český zápas 21/2024 z 26. 5. 2024

Časopis Setkávání

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše