(ČZ 19/2024) Před 100 lety, 11. května 1924, se v moravské Třebíči narodil bratr farář Hynek Pohl.

Už při studiu na třebíčském gymnáziu se začal zajímat o teologii a aktivně se zapojil do programu Jed-noty mládeže (1940–1943). Od pod-zimu 1943 studoval na Bohoslovecké koleji v Praze-Dejvicích, ale studium musel hned v následujícím roce přerušit z důvodu totálního nasazení v Düsseldorfu. Po návratu z nucených prací a skončení války pokračoval na HČEFB v Praze, kde byl nejvíce ovlivněn jedním ze spoluzakladatelů naší církve prof. Aloisem Spisarem.

Dne 7. září 1947 byl vy-svěcen na kněze; působil v Klatovech (zde vedl Jednotu mládeže a založil nedělní školu), posléze v Hluboké nad Vltavou a v Praze na Vinohradech. Ještě před nástupem na své první působiště uzavřel v Třebíči manželství s Věrou, dcerou soudce JUDr. Václava Nedělky, dlouholetého předsedy rady starších náboženské obce CČSH v Třebíči.

V druhé polovině 50. let zasáhly do farářova života události, které silně ovlivnily jeho další životní směřování. Šlo o neshody mezi fakultním „biblicko-teologickým“ křídlem a konformní frakcí v CČSH nakloněnou poúnorovému komunistickému režimu a také o spor, který vznikl na pozadí přípravy nového Zpěvníku, vydaného v roce 1957. (Proti změnám, které měly být v tomto Zpěvníku uskutečněny na podnět teologa Z. Trtíka, se postavili historik M. Kaňák a muzikologové J. F. Pícha a V. Růžička.)

V r. 1960 se Hynek Pohl ocitl v těžké krizi. Patriarcha F. Kovář se chtěl vzdát ze zdravotních důvodů své funkce, kdy z jedné strany čelil stálému tlaku státních úřadů, a ze strany druhé tlaku teologů CČSH. Státní orgány prosazovaly jako kandidáta na úřad patriarchy M. Nováka, který spolupracoval s totalitními úřady. Z ústřední rady byl na H. Pohla vyvíjen tlak, aby na synodě duchovních podpořil svým vlivem u duchovenstva Novákovu kandidaturu. Bratr Pohl si uvědomoval, že není sám, svobodný, ale že je otcem tří dětí, že má za ně odpovědnost, že se nemůže svobodně postavit tlakům, kterým byl vystaven. Rozhodl se proto odejít ze služeb církve. Své desetileté působení ve funkci faráře vinohradské náboženské obce ukončil 30. září 1960.

Zůstal sice stále členem církve, ale z rozhodnutí ústředí církve se již nemohl účastnit bohoslužeb v Husově sboru ani na jiných místech. Uchýlil se tedy k Církvi bratrské. V říjnu 1960 nastoupil jako pomocný dělník – tesař na přestavbě Hlávkova mostu u firmy Stavby silnic a železnic a brzy úspěšně absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, kterou využil následně jako ekonomický náměstek Státního ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů. Nic-méně, nikdy se vnitřně nevyrovnal se svým odchodem z CČSH a duchovenské služby.

Se svou manželkou Věrou – která mu byla oporou a cennou pomocnicí, zvláště ve službě ve vino-hradském Husově sboru, kde byla členkou rady starších – vychoval bratr Pohl tři děti, Věru (*1948), Jiřího (*1951) a Marii (*1958).

Bratr Hynek zemřel 5. 10. 1986 po dlouhé nemoci ve věku 62 let.

Redakce

Český zápas 19/2024 z 12. 5. 2024

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše