Český zápas

Články zveřejněné v týdeníku Český zápas.

Týdeník Církve československé husitské vychází od roku 1920. Vznikl ze čtrnáctideníku Právo národa, založeného v roce 1918. Periodikum má informačně-vzdělávací charakter. Informuje především o dění uvnitř církve, komentuje celosvětové aktuální dění, obsahuje teologické úvahy, oznámení o plánovaných církevních akcích, kalendarium významných historických událostí, medailonky významných osobností naší historie…

Název dostalo od prvního patriarchy dr. Karla Farského, který byl v počátcích i jeho šéfredaktorem.

Cena: 8 Kč za jedno číslo

Vychází 52 - 53x ročně

Lze objednat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Vedoucí redaktorka: dr. Klára Břeňová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 • Setkání táborových pamětníků v Liberci

  O víkendu 12. - 14. května 2023 jsme se z různých koutů naší země (včetně jedné účastnice ze Slovenska) sjeli do Liberce, kde jsme na tamější faře CČSH našli přístřeší pro naše každoroční setkání pamětníků někdejších dětských táborů ve Zlaté Olešnici i pozdějších putovních táborů mládeže.

 • Přijměte Ducha svatého (J 20,19-23)

  Po prožití Velké noci a Ježíšova vzkříšení jsme si jako každý rok znovu prožili a uvědomili, že smrt nezvítězí. Ježíš vstal z mrtvých.

 • Ježíšova velekněžská modlitba za nás (J 17,1-11)

  Tradičně je 17. kapitola Janova evangelia označována jako „velekněžská modlitba“.

 • K pramenům liturgické tvorby prof. Aloise Tuháčka

  140 let od jeho narození - Prof. Alois Tuháček patří k význačným představitelům první generace Církve československé husitské.

 • Zeptali jsme se kandidátů na funkci plzeňského biskupa

  V polovině dubna proběhlo vyhledávací řízení k volbě biskupa plzeňské diecéze naší církve, z něhož vzešli dva kandidáti, Eva Mikulecká a Lukáš Bujna.

 • Pomodleme se za ně

  Uprostřed svatého velikonočního týdne jsme se ve Zlíně rozloučili s věrným bratrem Lubomírem Vafkem, který zemřel 31. března 2023 ve věku 89 let.

 • Sociální dilemata

  Sociální dilemata - tak zní téma dvacátého čísla magazínu Český zápasu. Co tato dvě cizí slova znamenají?

 • Etická dilemata v oblasti přírodních věd

  Morální, etické dilema je situace, která se vyskytuje ve všech oblastech lidského jednání. Lidstvo se s ní setkává již od samého počátku vývoje úsudkového myšlení.

 • O dilematech i "dilemátkách"

  Nepochybně by se dalo psát dlouho o všech možných velkých morálních dilematech, jako jsou rána z milosti, milosrdná lež či preventivní válka.

 • Rozhodni se s Bohem

  Každý občas stojíme mezi dvěma protipóly, mezi dvěma rozhodnutími. Většími nebo menšími, důležitějšími nebo méně důležitými. Každý se občas musíme rozhodovat. Na některých rozhodnutích stojí i třeba lidské životy.

 • Maximilián Kolbe a amygdala

  Kdy jste naposledy někomu zalhali? Každý den se potýkáme s různými etickými otázkami, které se týkají přímo našeho konání, sami sebe se ptáme, jestli zalhat, když se nám nelíbí kamarádčiny nové šaty.

 • Synoda duchovních pražské diecéze 2023

  Ve dnech 17. a 18. dubna 2023 se v Němčicích u Kolína konala synoda duchovních pražské diecéze.

 • S Ježíšem nejsme opuštěni (J 14,15-21)

  Blízkost. Potřeba cítit sounáležitost. Touha někam patřit, být součástí společenství, party nadšenců pro něco, rodiny. Místo, kde se cítím v bezpečí, přijímán takový, jaký jsem, kde mě jenom nesráží, kde mě ocení za to, co umím, domov.

 • O instalaci Božího hrobu v pražském kostele sv. Václava na Zderaze

  Rozhovor s Kateřinou Hamr, bohoslovkou a studentkou Husitské teologické fakulty UK, působící v kostele sv. Václava na Zderaze jako sborovnice, která se podílela na instalaci imitace Božího hrobu od Františka Bílka.

 • Bílkův Mojžíš v Benešově

  Od roku 1909, kdy František Bílek začal připravovat architektonický a myšlenkový návrh vlastního rodinného domu s ateliérem v Praze na Hradčanech, byl pevně rozhodnut zbudovat „duchovní tvrz nebo chrám“.

 • Dříve mi říkali Josef... Narodil jsem se daleko odsud

  Jmenuji se Safenat Paneach, což znamená Zachránce světa. To jméno mi dal samotný faraon. 

 • Náboženská stavba – její charakter a funkce

  Chrám, kostel, sbor, modlitebna je náboženskou stavbou či prostorem, která má své specifické funkce a spirituální smysl. Na pozadí křesťanské stavby můžeme spatřovat tři základní typy starověkých staveb, které jejich podobu ovlivnily a ovlivňují. 

 • K významu Základů sociálně-etické orientace CČSH

  Vedle Etiky v duchu církve československé od prof. Aloise Spisara, vydané v roce 1948, jsou druhým nejpropracovanějším a celistvým dokumentem, který na toto téma v naší církvi vznikl, Základy sociálně-etické orientace Církve československé husitské.

 • Zvířata kolem nás v pohledu Bible - zamyšlení ke Dni Země

  Ke Dni Země se již tradičně setkáváme také v jarním období u lesní kaple ve Škodějově v Podkrkonoší. Obklopují nás nejen rostliny a květiny, vyrůstající po zimě ze země, stromy mohutné i malé, které musejí čelit silným větrům z hor a které jsou zavlažovány jarním deštěm. Obklopují nás také zvířata – žijící volně v lesích a na loukách v této malebné, ale drsné krajině Podkrkonoší.

 • Pastva vezdejší i nebeská (J 10,1-10)

  V dnešní perikopě z Janova evangelia se opět setkáváme s Dobrým Pastýřem, který zná své ovečky jménem, nepřelézá ohrady jako zloději a vchází tam dveřmi, kterými je vlastně On sám.

 • Na cestě (L 24,13)

  Na všechno, co se nám v životě kdy stalo nebo děje, můžeme vždycky pohlížet z různých úhlů. Někteří lidé dokážou i v tom nejtemnějším okamžiku svého života vidět pozitivní smysl.

 • Dialog na cestě slaví dvacátiny

  Co je člověk, aby byl hoden na tomto světě být? Takhle mnou kladená otázka je dozajista starší než ta identicky hamletovská. Svět pozemské marnosti je pouze skicou něčeho skutečného, věčného.

 • J 20,19-31 Vyjít ze zavřených dveří

  Ježíšova svatost, moc a autorita vedla mnohé lidi k úvahám o tom, „zda opravdu není Mesiáš“. Nutili Ježíše, aby se tak projevil, ale on sám zachovával v tomto ohledu obezřetnou zdrženlivost.

 • Bůh mu zaplať. Jmenoval se Josef David

  V těchto dnech uplynulo 120 let od narození faráře Josefa Davida, jednoho z věrných, kteří službě církvi a lidem zasvětili celý život.

 • S Bohumilem Ždichyncem o jeho knihách

  Rozhovor s Bohumilem Ždichyncem o jeho knihách zaměřených na známé i méně známé postavy jižních Čech.

Nejčtenější

 • Týden

 • Měsíc

 • Vše