Český zápas

Články zveřejněné v týdeníku Český zápas.

Týdeník Církve československé husitské vychází od roku 1920. Vznikl ze čtrnáctideníku Právo národa, založeného v roce 1918. Periodikum má informačně-vzdělávací charakter. Informuje především o dění uvnitř církve, komentuje celosvětové aktuální dění, obsahuje teologické úvahy, oznámení o plánovaných církevních akcích, kalendarium významných historických událostí, medailonky významných osobností naší historie…

Název dostalo od prvního patriarchy dr. Karla Farského, který byl v počátcích i jeho šéfredaktorem.

Cena: 8 Kč za jedno číslo

Vychází 52 - 53x ročně

Lze objednat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Vedoucí redaktorka: dr. Klára Břeňová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 • Takže vy jste Indiáni? Fiktivní rozhovor na téma Seznámení s Církví československou husitskou

  Moderátor: Lev Bezouška, farářka CČSH: Elvíra Mrákotná a investigativní reportér: Prokop Kufřík

  Moderátor: Paní farářko, také slavíte mši v neděli ráno?
  Farářka: Ano. Ale většinou používáme slovo bohoslužba. I když, jednou jsem za­stupovala kolegu ve vedlejším sboru a při­šli tam lidé, kteří říkali, že jdou na myši. Myslela jsem, že to jsou deratizátoři. Ale když se posadili do lavice a otevřeli zpěv­níky, pochopila jsem, že přišli na bohos­lužbu.

 • Tam, kde Husa táboří

  „Strakatý kabát dejte mi a volnost pravdu říct, a vyléčím skrz naskrz tělo zkaženého světa, bude-li trpělivě brát můj lék.“ William Shakespeare, Jak se vám líbí
  Tento výrok sice v podstatě nemá nic společného s křesťanským humorem, přesto se ale domnívám, že zde své místo má – cosi důležitého vypráví o úloze humoru a smíchu v tomto lidském světě. A právě to má určitě co říct i našemu křesťanskému prostředí.

 • Vážně o smíchu

  Není třeba nijak zvlášť dokazovat, že humor léčí. To vědí dobře i lékaři, kteří jinak moc nespoléhají na psychosomatiku. Ostatně známe sbírky lékařských anekdot od Svatopluka Káše. Anekdoty z lékařského prostředí rád vypráví třeba psychiatr Radkin Honzák.

 • Humor je koření života

  O humoru do křesťanského časopisu pro děti Cesta napsala Jana Krajčiříková.
  Říká se, že humor je koření života. A smysl pro humor člověka odlišuje od ostatních živočichů. Je to určitě fajn, když dokážeme těžkou či nepříjemnou situaci odlehčit vtipem a nadhledem.

 • J 1,29–42 Působení Božího slova

  Janovo evangelium nám sděluje, že Jan Křtitel nebyl ani Mesiáš, ani prorok. Sám to podle svědectví Evangelia říkal svým posluchačům. Když byl dále dotázán, proč tedy provádí očistný obřad křtu vodou na odpuštění hříchů, odpověděl, že ho Bůh pověřil, aby tak oznámil příchod někoho nepoměrně většího, než je on sám.
  Druhého dne se mezi ostatními Janovými stoupenci objevil Pán Ježíš, aby též přijal křest vodou.

 • K osobnosti význačného katolického teologa a papeže Benedikta XVI.

  Poslední den roku 2022 zemřel emeritní papež Benedikt XVI. Při novoroční ekumenické bohoslužbě dne 1. 1. 2023 v Červeném kostele v Brně jsme si v modlitbě s respektem připomínali tuto osobnost křesťanství 20. a 21. století.

  Papež Benedikt XVI., německé národnosti, občanským jménem Josef Ratzinger patřil k význačným katolickým teologům. Působil jako profesor dogmatické teologie na německých univerzitách, účastnil se jako poradce II. vatikánského koncilu v letech 1962-1965 a od roku 1981 byl prefektem Kongregace pro nauku víry.

 • Církev jako organizace a autorita Ducha Kristova

  Organizace a instituce je součástí každé lidské společnosti a lidského seskupení, aby mohlo existovat a fungovat, potřebuje organizovanost a instituční prvky. Instituční prvky jsou nezbytné i pro církev žijící a působící v tomto světě. Mohou se vyskytovat tendence popírat smysluplnost organizace a hledat jiný model církve jako určitého zájmového seskupení. Zájmové společenství je sice zábavnější a kolegiálnější, ale na druhé straně lidé v něm pociťují menší odpovědnost.

 • K počátku nového roku 2023

  Rok, který jsme prožívali, nebyl pro nás zrovna snadný ani ve společnosti ani v církvi, a k nejbližší budoucnosti nevzhlížíme zrovna s laciným pozitivním a optimistickým výhledem.

  Máme za sebou zvláštní roky pandemie, která ovlivnila náš život a mnohé naše lidské plánování a aktivity obrátila jiným směrem. Zkušenost již řadu měsíců trvající drsné a kruté války nedaleko od nás v Evropě poznamenává náš pohled na současný svět.

 • J 2,13-22 Nový chrám Kristova Těla

  Janovo evangelium vzniklo na sklonku prvního století po Kristu se zahrnutím historické paměti dvou generací křesťanů. Zvolený evangelní text (Jan 2,13-22) nás uvádí do prostředí obcí církve osmdesátých a devadesátých let prvního století, kdy z Říma vládli své velké říši císařové Flaviovské dynastie, panující mezi lety 69–96. Upevnili hospodářsky říši a na východě ji bránili proti Parthům.

 • Není hvězda jako hvězda

  Ve starověku byla víra ve hvězdy velmi rozšířená. Mnozí věřili, že život každého člověka probíhá pod vlivem jeho hvězdy. Izrael tuto víru nesdílel. Ani my tuto víru nesdílíme – s jedinou výjimkou. Jedna hvězda má zvláštní význam: betlémská hvězda.

 • Žádné náboženství není ostrov – Před 50 lety zemřel Abraham Joshua Heschel

  Dne 23. prosince 2022 uplynulo padesát let od smrti Abrahama Joshuy Heschela, jednoho z nejvýznamnějších židovských myslitelů dvacátého století. Ačkoli vyrůstal ve zbožné chasidské pospolitosti, rozhodl se pro „světská“ studia na univerzitě v Berlíně.

 • Živý betlém v Ostravě–Svinově

  V pondělí 19. prosince 2022 jsme se opět sešli u živého betléma. Dopoledne jsme přivítali žáky mateřské školy a vybraných tříd školy základní. Vše jsme již připravili s menším předstihem: venkovní výzdobu v sobotu a interiér Husova sboru po nedělní bohoslužbě.

 • Vánoce nekončí

  Vánoční období neskončilo Vánocemi. Vánoční „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj“ není dojemnou frází, kterou zapakujeme do krabice spolu s ozdobami vánočního stromku do příštích Vánoc. Je to program pro náš rodinný i církevní život, naše zaměstnání, pro soužití národů i ras. Má tento program vyhlídky na úspěch?

 • Husitská diakonie rozdala peníze z dotace Saské evangelické církve na pomoc ukrajinským uprchlíkům

  Do pomoci Ukrajině se zapojila Církev československá husitská zejména prostřednictvím diecézí, náboženských obcí a diakonických center, které nabídly ubytování uprchlíkům a širokou škálu aktivit od výuky češtiny po tábory pro děti.

 • Ne v mém jménu

  Před několika lety mě zaujalo heslo "Not in my Name" ("Ne v mém jménu"), kterým se muslimové distancovali od teroristických útoků, páchaných jménem jejich víry nechvalně známým Islámským státem a dalšími fanatiky.

 • Pastieri v Izraeli

  „Boli v tom kraji na poli pastieri, ktorí v noci strážili svoje stáda,“ (L 2,8). Prostým pastierom oviec Boh zjavil, čo ešte svet nevidel: príchod toho, ktorý sám seba nazve pastierom. (D. Rops).

 • Začínáme nový rok

  ...Něžnost dítěte, které bylo dáno Židům, celému světu a i nám položeno do jeslí, to je Boží něžnost, která nás odjakživa bere za srdce. Vyvolala ty nejkrásnější písně, koledy, které zpívají o tom, že Pán Bůh chce, abychom se ho dotýkali, abychom ho kolébali, milovali. Je zde, kde právě jsme, a jsme tu, kde chce být s námi.

 • Zimní svatební obřad v přírodě v blanenské náboženské obci

  Během roku 2022 bylo v blanenské náboženské obci 91 křtů dětí i dospělých, 22 pohřbů, ale také 131 svatebních obřadů.
  Poslední svatební obřad tohoto roku byl v sobotu 17. prosince, ale nikoli v kostele. Snoubenci si přáli mít krásný zimní svatební den v přírodě, což se jim podařilo nad všechna očekávání. Kousek za Blanskem v obci Újezd u Boskovic bylo pěkně nasněženo, na místě obřadu bylo 30 cm sněhu… 

 • L 2,15-21 Ve jménu Jošua...

  Po týdnu a pár hodinách ještě jednou čteme z Lukášova evangelia o narození Páně. Navazujeme tam, kde jsme o Půlnoční skončili. Pastýři od Betléma se vydali hledat novorozeného Spasitele. A našli ho.

 • O Vánocích s bratrem biskupem Pavlem Pechancem

  Milý Pavle, když jsme Tě oslovili s pro­sbou o rozhovor, první reakce byla: „Neptej se na čas klidu a pohody“.:-) Docela tomu rozumím a umím si před­stavit, že s tím klidem a pohodou, které si tak rádi vzájemně přejeme, je to tro­chu na pováženou a nejen o Vánocích. 

 • Spolupráce Husitské diakonie s Československou obcí legionářskou

  Celkem 220 tisíc korun poskytla Husitská diakonie na pomoc Volyňským Čechům a dalším ukrajinským uprchlíkům ubytovaným v Hotelu Legie na Praze 2.

 • Betlémské dítě uprostřed přírody a Božího stvoření

  Příběh o narození a příchodu Ježíše jako věčného Božího Syna v lidské podobě má zvěstnou souvislost s příběhem o Adamovi v rajské zahradě a jeho neposlušnosti, kterou tento ráj ztratil (Gn 3). Ježíš jako nový Adam (1 K 15,45), poslušný svého Otce, nám lidem opět ztracený ráj navrací a ukazuje nám k němu cestu (Ř 5,19).

 • Představení nové publikace o J. A. Komenském a jeho odkazu v CČSH

  Nově vydaná publikace přináší hlubší a ucelenější vhled, jak byla reflektována osobnost a dílo J. A. Komenského v Církvi československé husitské po dobu sta let.  Zájem o Komenského osobnost a dílo se projevoval v práci historiků a teologů. S jeho pedagogickými přístupy se setkáváme ve výchovném úsilí naší církve, kdy zvláště v počátcích byla spatřována důležitost vyučování dětí. J. A. Komenský jako svědek víry záhy získal spolu s Janem Husem své místo v liturgickém životě církve, kdy byl připomínán a slaven památný den v březnu a listopadu.

 • Husitská diakonie přispěla na pomoc Ukrajině před zimou

  Husitská diakonie ve spolupráci s Adrou přispěla před nadcházející zimou Ukrajině na rekonstrukce domácností, zejména na topení a obnovu oken a dveří.

 • Chrám jako borový les

  Článek Dr. Martina Jindry „Chrám jako borový les“ - při příležitosti 150 výročí narození umělce Františka Bílka vyšel na aktuálně.cz
  "Jest tomu přes pět let, co nám odešel Otokar Březina. Připomínejme si stále jeho jméno a jeho dílo, protože je svaté."
  Těmito slovy zahájil v roce 1934 sochař, grafik a architekt František Bílek svou rozhlasovou přednášku o básníkovi, který ovlivnil vývoj české poezie ve 20. století. Můžeme dodat: Jest tomu 150 let, kdy v Chýnově 6. listopadu 1872 přišel na svět tento originální sochař.

Nejčtenější

 • Týden

 • Měsíc

 • Vše