(ČZ 15/2024) V tomto roce oslaví diakonické zařízení naší církve Nazaret dvacáté výročí svého vzniku (4. 11. 2004). Rád bychom připomněli toto výročí několika vzpomínkami jeho bývalého ředitele Karla Filipa.

V roce 2004 jsem byl již více než dvanáct let vedoucím Domečku – diakonického střediska CČSH v Trhových Svinech a vznik nového střediska se mi jevil potřebný z vícero důvodů. Hlavním však bylo, že jsme se primárně zabývali péčí o děti, ať už ty s handicapem či takzvaně děti ulice, ale i z běžných rodin. Formou kroužků, táborů, kurzů jsme se je snažili vést k smysluplnému využití volného času. Chodilo k nám však do dílny i pár mladých lidí s handicapem a právě pro ně vznikla idea Nazaretu – tzv. „dílny života“. Kombinace dílny chráněné, denního centra a sociálně terapeutické dílny pod jednou střechou. Vize tu byla, zbývalo najít onu střechu.

Hodlali jsme ji najít v Trhových Svinech, ale už ne v Domečku, který i po velkém přebudování v roce 2000 byl znovu „přeplněn“ aktivitami. Má představa byla jít někam do pronájmu, ale to se naštěstí nestačilo zorganizovat. Z jednoho setkání (věřím, že ne náhodného) na koncertu Domečku se starostou Borovan panem Malíkem vzešlo pozvání. A v Borovanech padla nabídka poskytnutí prostor v nevyužívaném objektu borovanského zámku - bývalé prelatury.

Bylo to více, než jsme mohli doufat. Prostory v bývalé družině, které jsme přejmenovali na Podzámčí, byly velmi vhodné pro naše potřeby: světlé a bezbariérové. Někdy v únoru 2005 jsme se domluvili a na jaře se nás několik průkopníků už stěhovalo do městem připravených prostor. Zázemí bylo připravené, nikoli vybavení – to bylo na nás. Začínali jsme s použitými skříňkami, policemi, stoly, židlemi – co nám kdo dal. Také jsme neměli žádné finanční zabezpečení, jen víru, že nás v tom Pán Bůh nenechá. Zpočátku byla problémem i podpora Jihočeského kraje. První grant Místního akčního sdružení nám pomohl pořídit nové police, stoly, kuchyni a jiné vybavení. A pak už Nazaret jenom rostl - počtem klientů, počtem zaměstnanců, množstvím výrobků i počtem obsazených místností. Po deseti letech už nás bylo pětadvacet zaměstnanců (většinou s handicapem) a stejný počet klientů. Vždy to nebylo bez problémů. S pomocí města, kraje, církve, přátel (sponzorů malých i větších) se ale podařilo těžší období překonat. Ale to nejdůležitější, v Nazaretu byla vždy dobrá atmosféra v kolektivu. A také radost a kreativita, která se pak zrcadlí i ve výrobcích, převážně keramických. Myslím, že Nazaret dělá naší církvi dobré jméno i dnes, po bezmála dvaceti letech existence. Stále však nemáme na růžích ustláno, ale bojujeme statečně. A přinášíme radost jak svými výrobky, tak vlídným prostředím pro lidi s handicapem. Ať už jsou to zaměstnanci – jako nevidomá děvčata Hanka a Lenka – jejichž rukama prošly už desetitisíce kuliček a spirálek, z nichž tvoří krásné hrnky či misky. Anebo klienti, například Marek a Míša – vozíčkáři, pro něž je Nazaret druhým domovem. Pokud byste s vaší náboženskou obcí či jako jednotlivci chtěli Nazaretu přispět na provoz, přispějte. V tomto jubilejním roce by to byla zvláště vhodná příležitost. Občas jsme na vážkách, zda financí bude dost. A pokud se budete pohybovat na jihu Čech, srdečně vás zveme do Borovan, tedy i na návštěvu Nazaretu. Dozvědět se více je možno na www.nazaret.cz.

Karel Filip, bývalý ředitel Nazaretu (nyní předseda střediskové rady)

Český zápas 15/2024 z 14. 4. 2024

Jak NAZARET vznikl
Středisko Nazaret bylo založeno 4. 11. 2004, ale jeho počátky sahají ještě dále do minulosti. V devadesátých letech zahájila svou činnost organizace Domeček v Trhových Svinech. Zabývala se prací s dětmi a mládeží, pořádala různé akce pro volný čas a také se zaměřovala na dílenskou činnost s integrací handicapovaných osob. Na počátku roku 2000 se zdvojnásobila jeho kapacita, aktivity dále narůstaly a činnost se rychle rozvíjela. Proto bylo zapotřebí nutné získat další prostory. A tak pomalu zrálo rozhodnutí založit novou organizaci, která by měla na starost pouze jednu z hlavních činností Domečku a věnovala se jí naplno. V roce 2004 byla tato varianta schválena správní radou Diakonie a misie Církve československé husitské. Bylo požádáno o registraci nového diakonického zařízení pod jménem Nazaret, které si jako svou hlavní činnost zvolilo ergoterapii a provozování chráněných dílen pro lidi s handicapem. Původní program byl postaven na tom, že i lidé s handicapem se mohou stát samostatnými. Hlavním smyslem vzniku Nazaretu bylo, aby lidé, kteří zápolí s nějakými problémy na to nebyli sami a také proto, aby se těžkostem života jen tak nepoddávali.

 

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše