(ČZ 13/2024) Nové vydání Českého zápasu je věnováno tentokrát velikému zázraku, kterým Bůh zvrátil zlý a nespravedlivý rozsudek člověka. O vzkříšení.

O vzkříšení někoho, kdo si nezasloužil umřít, kdo svojí nevinou a statečností dokázal, že v pokoře a lásce je daleko větší síla než v sebesilnějším zlu. Ježíš byl nesmírně statečný a nesmírně dobrotivý, Ježíš byl nekonečně laskavý. A položil svůj život v naději, že tímto svým činem alespoň některá ze zatvrzelých srdcí lidí probudí k lásce a životu.

Jsem přesvědčena, že Bůh by jej z hrobu nespravedlivého vzkřísil, i kdyby nebyl jeho Synem. I kdyby byl pouhým člověkem, neboť právě pro takové, spravedlivé a laskavé, vytvořil království nebeské a všech-no v něm. A vytvořil tak i Zemi a vše, co na ní žije a ze života se raduje.

Pojďme tedy a v duchu Boží vůle radujme se o nastávajících Velikonocích ze vzkříšení Ježíše, jeho věčného života a toho, že za nás nehodné v nebi oroduje, byť si to pramálo zasloužíme.
Neboť nikde není psáno, že namísto hory se na Velikou noc nemohou otevřít duše a vydat to dobré, co je v nich skryto. Ty pravé poklady.

Nenakupujme tedy letos, netravme čas požehnaný ve frontách na cokoliv odkudkoliv, ale usebráni přemýšlejme nad tím, že stál-li Ježíš za vzkříšení Bohu, měl by za to stát i nám, abychom ho ve svých srdcích našli a přivedli k životu.
Jedině tehdy snad můžeme doufat, že nám Bůh, tedy nám lidem, už vraždu svého Syna odpustil. Tento malý zázrak vzkříšení má ve své moci každý jeden z nás.

Klára Matoušová

Český zápas 13/2024 z 31. 3. 2024

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše