(ČZ 13/2024) Redakce oslovila několik našich sester a bratrů s dotazem na osobní prožití velikonočních svátků.

Sandra Silná, farářka CČSH NO Brno – Botanická
Nebude asi překvapením, že Velikonoce budu trávit ve službě v Husově sboru na Botanické. Několik lidí teď připravuji k přijetí svátosti křtu, jedny křtiny proběhnou už během Velikonoc. Zbytek času bych ráda prožila s dětmi a psem venku, v přírodě. A rozhodně část velikonočního času strávím na pláži u Svratky v Jundrově a také ve vodě.

David Hron, farář CČSH NO Praha – Radotín
Ve sboru každý druhý čtvrtek vypravujeme potravinovou pomoc, tak i na Zelený čtvrtek. Přichází k nám lidé z místních ubytoven, bezdomovci, lidé všelijak životem potlučení, mezi nimi i ukrajinské maminky s dětmi. Na farní zahradě vytvořím příležitost pro uvědomění si mementa sdíleného pokrmu, lámaného Kristova těla a prolévané krve. Na Velký pátek rozvezu přebytky mezi ostatní bezdomovce, jsem v kontaktu s několika stanovými městečky v okolí. Odpoledne pak jako pravidelně každý rok půjdeme s mou rodinou na nějakou z křížových cest. Zpravidla se k nám přidá i jiná spřátelená rodina. Výlet provází vždy hodně zvídavých dětských otázek a závěrečné ztišení.

Daniel Majer, farář CČSH NO Praha – Vinohrady
Zadání je sto slov. Jak sto slovy vyjádřit to, co patří k tomu nejpodstatnějšímu v mé víře? Velikonoce (velké noci) jsou pro mne hlavně večery nebo noci, začínající připomínkou či lépe oslavou Poslední večeře – eucharistie na Zelený čtvrtek, přes velkopáteční pašijový příběh až k oslavě zmrtvýchvstání, jejíž branou je sobotní vigilie, kdy křtíme nové katechumeny a sami obnovujeme křestní sliby. Takto budu slavit (trávit je slovo evokující mnohé. Trávit, vstřebat, strávit mohu jídlo, strávit mohu tak či onak třeba i víkend…), ale já budu slavit, protože Velikonoce jsou pro mne vždy časem radosti, hloubky, posilou ve víře… A jako bonus si poslechnu od Sergeje Rachmaninova skladbu Vespers -All-Night Vigil – Всенощное бдѣніе. Pokud neznáte – okuste.

Jana Kašná, farářka CČSH NO Šumperk a Hostice
Letošní Velikonoce budu opět prožívat hlavně mezi svými blízkými v kostele při bohoslužbách. Je to pro nás duchovní vždy doba hektická, ale těším se na radostná setkání a milé společenství, ve kterém si opět uvědomíme, jak velká a nezasloužená milost nám byla dána. Také se těším na společný čas, strávený s rodinou. V neposlední řadě přijdou u nás na vesnici koledníci, kteří k Velikonocům také patří.

Redakce

Český zápas 13/2024 z 31. 3. 2024

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše