(ČZ 13/2024) Dnes se v novinách dočteme o „návratu náboženství“, ale ve skutečnosti jde o jakousi neurčitou religiozitu, která se těší velké oblibě, když nahradila dříve převažující křesťanství.

Navíc je náboženské přesvědčení vytěsňováno do okruhu subjektivních zkušeností a je velmi často ztotožňováno s pouhým pocitem, a to nejen u vyznavačů ezoterických praktik. Jsme tedy v situaci, kdy slaví své zmrtvýchvstání i nejprimitivnější pověry. Pro nás věřící je ovšem to, co se odehrálo ve velikonočních dnech před 2000 lety v Jeruzalémě, pravdivým začátkem nového věku, který se započal nedělním ránem.

Víra prvních křesťanů je založena na svědectví konkrétních lidí. Těmito věrohodnými svědky je především Petr a další apoštolové, ale nejen oni: Pavel jasně mluví o více než 500 osobách, kterým se Ježíš zjevil najednou. Tato velikonoční událost je zdrojem i naší víry. Nevěříme tedy v něco, co bychom jenom cítili nebo co bychom si sami vymysleli. To, že se sám Bůh stal v osobě Kristově člověkem, že pro nás lidi zemřel na potupném kříži a že po třech dnech vstal z hrobu – to všechno je tak vzdáleno všem možným lidským spekulacím, že se v tom zcela zřetelně projevuje suverénní Boží jednání.

Tento Boží plán spásy, který se takto projevuje jako zcela viditelný a zřetelný, by si nemohl vymyslet žádný člověk. Když čteme pozorně velikonoční evangelium, vidíme, jak byli přímo ohromeni ti, kdo přišli ke hrobu a zjistili, že je prázdný. Byly to v prvé řadě ženy, pak apoštol Jan s Petrem a další.

Je tu ještě jedna okolnost: Bible nikde nepopisuje, jak k Ježíšovu zmrtvýchvstání došlo. Ženy a po nich apoštolové, kteří přicházejí ke hrobu, nacházejí pouze důsledky této události. A slyší andělské poselství: „Vstal z mrtvých, není zde.“ Tuto zprávu předávají dál, v prvé řadě dalším učedníkům.

A mezi nimi jsme i my, když stojíme před novou výzvou, na kterou nelze odpovědět setrvačností, bez aktivního úsilí o pravdivost vlastního života z víry. Vyžaduje to ovšem i určitého stupně žitého svědectví, abychom se podobali hospodáři, který ze své bohaté zásoby vynáší věci staré i nové.

Miloslav Fiala

Český zápas 13/2024 z 31. 3. 2024

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše