(ČZ 13/2024) Na čtvrtou neděli postní, 10. března 2024, byla v mirovickém kostele slavnostně uvedena do služby farářky sestra Lenka Palčovičová. Novou farářku uvedl do služby plzeňský biskup Lukáš Bujna.

Sestra Lenka Palčovičová již dříve půso-bila například v pražské diecézi, ani plzeňská diecéze jí ale není cizí – má za sebou službu farářky v Horažďovicích či Klatovech a byla vikářkou Plzeňsko-karlovarského vikariátu plzeňské diecéze.
Rodina Lenky Palčovičové je úzce spjata s duchovenskou službou v Církvi československé husitské, která se jako červená nit prolíná generacemi a nese poselství víry a lásky k bližním. Lenka pochází z farářské rodiny. Celá její rodina zasvětila svůj život duchovenské službě. Duchovním CČSH byl i Lenčin strýc Jaroslav Bosák, který dlouhá léta působil jako farář v Písku. Kořeny rodiny sestry Lenky sahají dokonce ještě hlouběji do dějin naší církve. Nově ustanovená mirovická farářka je totiž vnučkou druhého patriarchy CČSH Gustava Adolfa Procházky, muže s pohnutým osudem, který stál v čele církve ve velmi nelehkých časech.

Duchovenská tradice v rodině Lenky Palčovičové je svědectvím o hluboké víře a oddanosti církvi. Je to nit, která se netrhá a která ji bude i nadále vést v její farářské službě v Mirovicích.
Sestra Lenka Palčovičová bude v mirovickém kostele kostnických mučedníků Jana Husa a Jeronýma Pražského sloužit pravidelné nedělní bohoslužby vždy od 11 hodin.

Český zápas 13/2024 z 31. 3. 2024

Amaya Sardá

Foto: Kamila Kačírková

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše