(ČZ 14/2024) Dne 11. dubna roku 1900 se v Drážďanech narodil hudební skladatel, farář a sbormistr Alois Tregler.

Komponoval převážně duchovní hudbu, byl učitelem sólového a sborového zpěvu ve Slezské Ostravě, ve Strážnici, v Jirkově u Chomutova; též lektorem zpěvu a dějin církevní hudby na Husově československé bohoslovecké fakultě, jejíchž šest semestrů také vystudoval. Působil jako sbormistr pěveckého sboru Církve československé ve sboru dr. Karla Farského v Lounech, sbormistr Pěveckého sdružení Farský a varhaník ve sboru na Žižkově.
V neposlední řadě byl Alois Tregler farářem Církve československé – na kněze byl vysvěcen 8. ledna 1925 prvním patriarchou Karlem Farským (dosazen na místo faráře v Třebíči) – a učitelem československého náboženství.
Zemřel 1. 12. 1971 v Praze.
Alois Tregler se také věnoval tvůrčí práci, komponoval převážně duchovní hudbu. Sám o sobě se vyjadřoval, že je: „nejskromnější a nejpokornější služebník duchovní hudby“. Skladatelsky vyšel z vlivů tvorby svého otce a částečně i Leoše Janáčka. Ve svých vokálních skladbách projevoval smysl pro hudební vyjádření obsahu duchovního textu, ke kterému měl zpravidla hluboký vnitřní vztah a cit pro jeho zhudebňování ve smyslu správné české deklamace. Harmonické postupy jeho skladeb vykazují barvitost a smělost, ale jejich zakotvení zůstává v rámci tonality. Z jeho skladeb možno uvést např. píseň Šel světem tich pro sopránové sólo, sbor a varhany na text Marie Žlábkové, věnovanou památce prvního patriarchy Karla Farského, sedmidílný cyklus Zpěvů duchovních pro sóla, smíšený sbor a varhany na text Ludvíka Láta, tři duchovní písně - Jako květy, Za všechnu radost a Jsme jenom harfy na texty Jiřího Svobody a kantátu Služebník Boží. Jeho dílem je také zhudebněné vyznání víry Věříme v Boha jednoho na text faráře a olomouckého biskupa Josefa Rostislava Stejskala (1894–1946), obsažené ve zpěvníku CČSH jako první píseň.

Ingrid Silná, red.

Český zápas 14/2024 z 7. 4. 2024

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše