Český zápas

Články zveřejněné v týdeníku Český zápas.

Týdeník Církve československé husitské vychází od roku 1920. Vznikl ze čtrnáctideníku Právo národa, založeného v roce 1918. Periodikum má informačně-vzdělávací charakter. Informuje především o dění uvnitř církve, komentuje celosvětové aktuální dění, obsahuje teologické úvahy, oznámení o plánovaných církevních akcích, kalendarium významných historických událostí, medailonky významných osobností naší historie…

Název dostalo od prvního patriarchy dr. Karla Farského, který byl v počátcích i jeho šéfredaktorem.

Cena: 8 Kč za jedno číslo

Vychází 52 - 53x ročně

Lze objednat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Vedoucí redaktorka: dr. Klára Břeňová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 • Vděčné díkůvzdání za úrodu

  Článek do Českého zápasu

  Žalm 67 je vděčnou písní za úrodu, za plody země. „Země vydala plody, Bůh nám žehná, Bůh náš. V tomto žalmu je obsaženo vědomí nezbytnosti a nepostradatelnosti Božího požehnání. Je poděkováním za ně a prosbou o ně i pro budoucí čas. Boží požehnání se projevuje právě v každoroční úrodě.

 • Kněžna Ludmila, první česká křesťanská mučednice

  Článek do Českého zápasu - srpen 2021

  Ludmila a nejstarší kostely na našem území

  S dobou kněžny Ludmily (asi 860-921) jsou spojovány první kamenné křesťanské kostely na našem území. K těm nejstarším náleží zděný kostel sv. Klimenta na Levém Hradci – na navrší hradiště nad Vltavou, a druhým byl kostel ke cti Panny Marie na pražském hradisku.

 • V čem nás oslovuje Hus dnes

  Před rokem 2015 byl Jan Hus tak trochu v naší společnosti zapomínaný. V roce 2015 se však o tuto osobnost projevil velmi intenzívní zájem a uskutečnilo se velké množství projektů a akcí u nás i v zahraničí.

 • K památce staroměstských mučedníků

  Z hlediska náboženského vyznání byli popravení mužové luterány, členy Jednoty bratrské a utrakvisty. Jediný z nich byl katolík, který však byl původně v mládí utrakvista. Odsouzené před popravou mohli na Staroměstské radnici navštěvovat jejich duchovní – čeští i němečtí.

 • O budoucnosti naší církve

  Zabývat se budoucností je vždy velmi riskantní a ošidné, neboť plné poznání budoucnosti není člověku přístupné a budoucnost chystá nečekaná překvapení, a to právě tehdy, když s něčím příliš počítáme, na něco spoléháme, že to tak bude.

 • Křížová cesta s Josefem Suchým

  Všechno zlé je k něčemu dobré, praví stará moudrost. Tak i odeznělá pandemie covidu nás přes všechna trápení a bolesti snad naučila mnohému novému. Třeba my ve Zlíně jsme se na Velký pátek vždy scházeli v kostele ke čtení pašijí.

 • S Lukášem Trejbalem o básních, zpěvu i práci s lidmi bez domova

  Lukáš Trejbal je básník zemitější povahy, napsal i několik publikací o rockové hudbě. Pracuje s bezdomovci v pražských Holešovicích a zpívá v alternativní skupině Oliverova Dálka.

 • Mírová poselstva husitského krále Jiříka

  560 let od formulování zásad jeho mírového projektu v květnu roku 1463

 • Koncert sboru Verbum et musica v Řečkovicích

  Již více než dvě desetiletí působí při náboženské obci v brněnských Řečkovicích spolek „Verbum et musica“, který volně navazuje na kulturně-osvětovou tradici spolků Svatoboj a Komenský,

 • O touze po radosti

  Když se lidé radují, jsou vždycky dobří; zatímco když se snaží být dobří, zřídkakdy se u toho radují (A. de Mello)

 • Současná doba nese několik zásadních okruhů etických dilemat

  Definice říká, že etické anebo morální dilema představuje situaci, ve které není správného či nesprávného výběru.

 • A jsme u hořčice... (Mt 13,31-33.44-52)

  Kázání sestry Mgr. Niki Otiskové, farářky v náboženské obci Církve československé husitské v Karviné, Orlové a Doubravě.

Nejčtenější

 • Týden

 • Měsíc

 • Vše