Rozhovor s Kateřinou Hamr, bohoslovkou a studentkou Husitské teologické fakulty UK, působící v kostele sv. Václava na Zderaze jako sborovnice, která se podílela na instalaci imitace Božího hrobu od Františka Bílka.

Jedním ze sborů naší církve, ve kterých najdeme mimořádná díla umělce a mystika Františka Bílka, je kostel sv. Václava na Zderaze na pražském Novém Městě. Znalcům Bílkovy tvorby se jistě vybaví nepřehlédnutelný kříž s Kristem, stůl Páně s postavami z českých dějin, oltářní svícny či kostelní lavice dle mistrova návrhu. Málokdo však ví o tom, že zde Bílek umělecky ztvárnil také Boží hrob. Tvořily jej kameny obklopené palmami a květinami, na zemi po stranách stály tři vázy. Na jejich symboliku existují dva pohledy. Část znalců se domnívá, že symbolizují ženy, které přišly k hrobu, a zároveň mohou symbolizovat i nádoby na vonné masti, se kterými se ženy vydaly k hrobu. Na bílém plátně byla položena Bible a na ní kalich.

Tradici symboliky Božího hrobu, svázanou v křesťanství s velikonočním obdobím, si letos Na Zderaze mohli věřící opět připomenout. Jak jsem pochopila, jednou z dobrých duší stojících za tímto – již realizovaným – nápadem je Kateřina Hamr. S výtvarným architektem a uměleckým návrhářem Adamem Pitrou domluvila vytvoření věrné kopie původního díla a společně s duchovním Tomášem Novákem ji sem nechali ve středu 4. dubna 2023 převézt.

Jak se tento nápad vlastně zrodil a co oné realizaci uprostřed velikonočního týdne předcházelo?
Připravovali jsme na Zderaze výstavu ke 150. výročí narození sochaře, řezbáře a mystika Františka Bílka a spoluautor výstavy, duchovní Tomáš Novák, do ní zařadil i informaci o Božím hrobu, včetně fotografií. Stáli jsme spolu u nich a on mi vyprávěl příběh, jak ten hrob kdysi opravdu v našem kostele, v místech, kde je nyní kolumbárium, stál. Jak k němu chodili lidé, přinášeli dárky a modlili se. A já mu řekla: „Tomáši, tak to pojďme udělat!“ Nevěděla jsem jak, nevěděla jsem, kde začít, ale cítila jsem, že to bude dobré. Po čase jsem pomáhala naší sestře farářce Emě Blažkové s posledním rozloučením. Po obřadu za námi přišel pán, jehož maminka byla onou zesnulou dámou, se kterou jsme se loučili, a mezi řečí se zeptal, zda nám může být nějak nápomocen. Zmínil, že mimo jiné pracuje v oblasti umělecké tvorby pro Českou televizi. A já si troufla a dovolila si ho požádat o pomoc s Božím hrobem. Řekl, proč ne, a tak to celé začalo. Tím, pro mne Bohem seslaným pomocníkem byl scénograf, výtvarný architekt, umělecký návrhář a držitel Českého lva za nejlepší scénografii ve filmu Jako nikdy, pan Adam Pitra.

Aktuální ztvárnění Božího hrobu je skutečně monumentálním dílem. Nebylo to Bílkovo trochu skromnější co do velikosti, drobnější? Ví se vlastně, jak přesně vypadalo?
Snažili jsem se o co možná nejvěrohodnější repliku. Tedy, snažili jsme se dodržet rozměry Božího hrobu, které jsme rozklíčovali z dobové fotografie. Například z rozměrů desek jednotlivých schránek v kolumbáriu, patrných na fotografii kolem Božího hrobu. Ostatně každý se může přijít osobně podívat, porovnat s fotkou a udělat si úsudek. Všichni jste srdečně zváni! Náš kostel je otevřen pro veřejnost každé úterý a čtvrtek od jedné do pěti odpoledne. A pak vždy o nedělích v časech bohoslužeb.

Jaký bude vlastně další osud této pozoruhodné repliky? Bude šance ji zde v následujících letech opět vidět?
Myslím, že vytvoříme Na Zderaze další velikonoční tradici. Boží hrob je naším majetkem. Díky štědrosti dárců jsme získali dokonalou maketu skály a hrobu, nakoupili další komponenty, které v instalaci jsou, a výsledek je, domnívám se, opravdu mimořádný. Troufnu si říct, že jsme v tuto chvíli jediným sborem v naší církvi, který Božím hrobem Františka Bílka připomíná nejen mystično pašijového příběhu smrti, vzkříšení a naděje víry ve Spasitele, ale také dílo fenomenálního umělce.

Myslím, že sbor Na Zderaze vyniká i v mnoha dalších ohledech a navíc v posledních letech to zde opravdu žije, i díky Vám. Večerní bohoslužby, koncerty, napadá mě i nedávné otevření galerie Art brut Praha nebo úterní meditace. Jaké formy těchto aktivit jsou nejvděčněji přijímány dle Vaší zkušenosti? Co věřící ocení, na co si v dnešní zvláštní, uspěchané době najdou čas?
Především ona pestrost, kterou zmiňujete, je, podle mě, zárukou skutečnosti, že na Zderaz zavítají mladší i starší, křesťané i lidé víru hledající. Naše sestra farářka Ema je otevřená všem podnětům a nápadům, a tak pokud přijdete s nabídkou zajímavé akce, nemá problém ji následně zrealizovat. Duchovní Tomáš Novák a Jana Špaková zase vedou zmíněné křesťanské meditace a biblické hodiny. Při pravidelných večerních bohoslužbách u nás „hostují“ duchovní z jiných náboženských obcí nebo z naší teologické fakulty, což, si myslím, je velmi obohacující. Kostel sv. Václava na Zderaze je národní kulturní památkou a jakmile do něj vstoupíte, pocítíte nepopsatelného genia loci.
Všechny aktuální akce najdete na webu www.zderaz.cz nebo na Facebooku hledejte naši stránku s názvem kostel svatého Václava a Zderaze.

Jak prožila Kateřina Hamr Velikonoce? Provázel svátky klid, jak si tak často vzájemně předem přejeme?
V podstatě ano. Tělo mi řeklo dost, a tak jsem Velikonoce strávila v posteli. Má práce je mi službou. Asistuji třem stovkám zdravotně postižených lidí, kteří pomáhají na našich farách po celé České republice. Tato spolupráce vychází z Memoranda CČSH a zaměstnavatele na chráněném trhu práce BENEVITA, jehož obsah se realizuje již třetím rokem. Jsem koordinátorkou celého projektu, a tak denně jezdím napříč naší zemí. K tomu z pověření naší církve dobrovolně sloužím v pankrácké vazební věznici. A také mám pravidelná kázání u nás na Zderaze. Píšu bakalářku, připravuji se na přijetí jáhenského svěcení, na podzim nastupuji magisterské studium na HTF UK. Pracuji a sloužím s láskou, ale velmi intenzivně, a tak se občas stane, že neodhadnu hranici a můj organismus si vyžádá odpočinek. Čili dostala jsem možnost si fyzicky odpočinout a duchovně načerpat v modlitbách a osobních promluvách s Bohem. Přeji všem pokoj a milost od našeho Pána Ježíše Krista.

Díky za rozhovor, Kateřino, a přeji za redakci pevné zdraví a energii do dalších dnů.

Klára Matoušová

Český zápas č. 17/2023 z 23. 4. 2023

Instalace repliky Bílkova Božího hrobu v pražském kostele Na Zderaze

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše