Každý občas stojíme mezi dvěma protipóly, mezi dvěma rozhodnutími. Většími nebo menšími, důležitějšími nebo méně důležitými. Každý se občas musíme rozhodovat. Na některých rozhodnutích stojí i třeba lidské životy.

Já ale naštěstí (a věřím že ani nikdo z vás) nestála před tak zásadním rozhodnutím. Nejsem doktor, který rozhoduje o životě člověka – třeba při operaci.

Každé rozhodnutí si s sebou nese své následky, se kterými se člověk musí smířit a někdy i vyrovnat.
Je dobré se rozhodnout společně s Bohem, nechat volnou ruku jeho působení. Takže stačí opravdu málo, stačí modlitba.

Modlitba k biřmování

Tebe prosím Bože moc
Bys použil svoji moc
Z bohatství
Tvého svatého ducha mi dal
A nade mnou a mým životem
se smiloval
Dej mi darů moudrosti
Bych tě měla vždy ve cti
Nechť jsem, Pane, rozumná
A vždy ve všem rozhodná
Darů svaté zbožnosti mi dej
A sílu ve mně dodávej.
Pomoz, abych celým srdcem
Tě milovala nocí a dnem
Chtěla bych dostat velkou sílu
Dodávat v tebe lidem víru
Aby v tebe uvěřili
K Ježíši se pomodlili
Ježíš, jenž je nebeský král
Tys ho na zem lidem seslal
Ted po tvé pravici sedí
Znovu přijde, když svět
Dojde k naplnění!

 

Miriam Chytilová

Český zápas č. 20/2023 z 15. 5. 2023

Foto: Pixabay

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše