Sociální dilemata - tak zní téma dvacátého čísla magazínu Český zápasu. Co tato dvě cizí slova znamenají?

Sociální je vše, co se týká naší společnosti, života a vzájemných vztahů lidí. Dilema je něco, co vyvolává rozpaky, rozpor, lidé mají na nějakou věc různé názory a je obtížné dojít ke vzájemné shodě, někdy z toho může vzniknout i silná vzájemná nevraživost.

Mohlo by se zdát, že čím je společnost pokročilejší, tím víc dilemat bude vyřešeno, skutečnost je však spíš opačná. Způsobuje to jednak vědecký a technický rozvoj, který do našeho života vnáší novinky, se kterými se lidé dřív rozhodně potýkat nemuseli – v současné době se například hodně mluví o umělé inteligenci, o sociálních sítích, o genetickém inženýrství… Dalším důvodem vzniku dilemat je důraz na lidskou svobodu a to, že všichni by měli mít stejná práva. Dnes už zdaleka nemluvíme jen o rovnosti lidí všech barev pleti nebo o rovnosti žen a mužů – a ani tato témata ještě zdaleka nejsou vyřešena.

Co na to my, křesťané? Některé otázky, které před nás staví moderní doba, jsou skutečně složité a není jednoduché k nim zaujmout jasné stanovisko. Přece jen se však máme čeho chytit. Základní přikázání lásky nám ukládá milovat všechny své bližní bez rozdílu. Toho bychom se měli držet i tehdy, když s někým zásadně nesouhlasíme a jeho postoje nás pobuřují. Snažme se naslouchat jeden druhému, poznat a pochopit jeho postoj, vždyť řada našich názorů může vycházet z předsudků, které zase vznikají z neznalosti, ze strachu z neznámého. To ovšem musí platit na obou stranách.

Učit se takovému přístupu dá hodně práce, proto je nejlepší začít s tím co nejdříve – už odmala!

Jana Krajčiříková

Český zápas č. 20/2023 z 15. 5. 2023

Obrázek nakreslila Lucie Krajčiříková.

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše