Po prožití Velké noci a Ježíšova vzkříšení jsme si jako každý rok znovu prožili a uvědomili, že smrt nezvítězí. Ježíš vstal z mrtvých.

Dnes, v den slavení Hodu svatodušního, si můžeme připomenout, jak píše autor evangelia podle Jana, že Ježíš dechl na učedníky a oni přijali Ducha svatého. Události „dechu“ předchází situace strachu. Učedníci jsou zavřeni z obav z pronásledování. Ježíš přichází skrz zavřené dveře a ukazuje rány po ukřižování. Je to skutečný, fyzický Ježíš, a přitom dokáže projít zavřenými dveřmi a sdělit všem: „Pokoj vám“. Ježíš do chvíle zoufalství a strachu přináší pokoj a vyslání. Přijměte pokoj a přineste ho všude tam, kde není!

Svým prostupem hmoty také učedníkům ukazuje, že fyzický, viditelný svět je jen pomíjející kulisou, ve které prožíváme současné životy, ve které se učíme stále více a více přiblížit Božímu království. Ale není to konečný prostor, ze kterého není úniku.

Jak ale současnému člověku předat a sdělit, co je oním Božím královstvím? My, křesťané, stále používáme slova, která drtivé většině společnosti nic neřeknou. Co je Božím královstvím? Je to klid, pokoj, láska, radost, štěstí, trpělivost; jsou to nejkrásnější chvíle našeho života, je to náš život, život křesťana 21. století? Daří se nám to? I nám samotným, stoupencům a zvěstovatelům radostné zprávy, evangelia? Můžeme svědčit svými životy?

V kazatelském cyklu máme na dnešek též připomenut příběh z 2. kapitoly Skutků a z 1. listu do Korintu. Téma vylití Ducha, porozumění lidem z různých míst světa a rozdílná obdarování. I učedníci sedící za zavřenými dveřmi mají různá obdarování. Různé dary máme i my, jen musíme tyto dary používat ku prospěchu všeho lidstva, těch, kteří ještě Krista nepoznali. Každý z nás je jen jedním kamínkem v mozaice radostné zvěsti, jen všichni pospolu vytváříme obraz Krista.

Snažme se, abychom radostnou zvěst předávali co nejautentičtěji, nepoškozovali ji rozkoly, rozbroji a hádkami, ale spolu s Kristem přinášeli klid a pokoj, lásku, víru a naději. Jen tak můžeme přinést lidem nejlepší variantu nového života v tomto světě! Život s Bohem, pro druhé! 

Pane, děkujeme ti za vše, co od tebe dostáváme,
děkujeme za tvůj dech na nás!

David Tonzar

Český zápas č. 22/2023 z 28. 5. 2023

Obrázek: Duccio di Buoninsegna (1255–1319), Kristus se zjevuje učedníkům na hoře v Galileji, Creative Commons, The Yorck Project (2002), CC-BY-SA 3.0, zdroj:

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše