Každým rokem Královéhradecká diecéze předává ocenění Osobnost Královéhradecké diecéze. Nejinak tomu bylo i letos.

Pro rok 2023 bylo diecézní radou odsouhlaseno ocenění „Osobnost diecéze“ sestře Věře Říhové za dlouholetou obětavou duchovenskou službu v církvi.

Druhou oceněnou osobností je sestra Květa Nováková (z náboženské obce v Liberci), jež vyniká svou výraznou osobností a v náboženské obci je obětavým propojovatelem celého společenství.

Do třetice diecézní rada uděluje ocenění Osobnost diecéze sestře Aleně Naimanové za obětavou duchovenskou a kaplanskou službu, za dlouholetou práci v ekumeně.

Věra Říhová (*1935)
Sestra Věra je celoživotní členkou náboženské obce v Pardubicích. Od dětství navštěvovala bohoslužby a setkání mládeže. Věnovala se práci ve sboru a aktivně se účastnila života v něm. Pro náboženskou obec vykonávala funkci účetní. Po roce 1989 se jí otevřela i cesta k duchovenské službě. Dlouhou dobu sloužila ve sboru v Litomyšli. Působila dále v Přelouči, České Skalici, Vysokém Mýtě, Trstěnici. Ve svém původním rodném pardubickém sboru je nepostradatelnou členkou náboženské obce. Dlouhou dobu byla i vedoucí vikariátních dětských táborů a účastnila se jich. Sestra Věra se ujala malé slabozraké Jindřišky, trpělivě ji učila rozvinout vše potřebné pro život, pečovala o ni v pěstounské péči až do její dospělosti. V současné době sestra Věra Říhová stále aktivně vykonává službu duchovní při pardubickém vikariátu.

827 1

 

Květoslava Nováková (*1944)
Sestra Květa do svých 15 let docházela na náboženství k bratru faráři Kociánovi, pak nastala pauza až do jejích 35 let. Vždy ráda zpívala, a tak začala navštěvovat libereckou faru, kde ji tenkrát uchvátily zpěvy z Taizé s farářem Štěpánem Kláskem. Od té doby je se svou náboženskou obcí v Liberci spjatá dodnes. Mimo jiné sestra Květa se svým mužem a Štěpánem Kláskem byli zakladateli tradice dětských letních táborů, jejichž vedení pak převzal bratr Kubín s rodinou, tábory se konají dosud. Sestra Nováková v 38 letech vystudovala tříletý laický kazatelský kurz a od té doby sloužila jako zástup za faráře v roli laické kazatelky v Liberci a širokém okolí, také v létě sloužila v náchodské a rychnovské oblasti, když pobývala s rodinou na chalupě sestry farářky Naimanové u Úpice. O letních prázdninách v neděli ji manžel vozil na pobožnosti, které sloužila v Úpici, Rtyni v Podkrkonoší, Náchodě, Polici nad Metují, Rychnově nad Kněžnou, Vamberku, měla i troje pobožnosti za den. V poslední době zastupovala za nemocnou sestru farářku v Liberci a v Jablonci, společně s dalšími dvěma kazateli několik měsíců. Když byla sestra Nováková mladší, ráda přijížděla na poutě do Škodějova. S pěveckým sborem náboženské obce velice ráda jezdívala zpívat do Prahy do kostela sv. Mikuláše na přehlídku pěveckých sborů CČSH. Dnes je sestra Květa Nováková předsedkyní rady starších v Liberci a je stále aktivní členkou. V uplynulém roce se velmi ochotně ujala organizování pomoci uprchlíkům z Ukrajiny, pro které ještě s dalšími dobrovolníky v Liberci pracují a pomáhají dodnes. Sestra Květa má dvě dcery, tři vnoučata, bydlí v rodinném domku se dvěma psími kamarády, proto jejími zálibami jsou procházky, houbaření, pletení, péče o děti, pejsci a neoddělitelný zpěv.

827 2

 

Mgr. Alena Naimanová (*1948)
Po střední škole absolvovala Husovu československou bohosloveckou fakultu v Praze. Poté přijala svátost kněžského svěcení a byla ustanovena jako farářka do náboženské obce v Úpici, následně v Náchodě, Polici nad Metují. Od roku 1981 spolupracuje s hnutím Světového dne modliteb. Pracovala na přípravě česko-slovenského programu pro celý svět pro rok 1990, byla zvolena na dvě čtyřletá období evropskou delegátkou mezinárodního výboru. V současné době je předsedkyní českého výboru Světového dne modliteb – nejstaršího ekumenického ženského hnutí na světě. V roce 2004 absolvovala kurz trénování paměti pro seniory a aktivizační program uplatňovala při různých přednáškách i pravidelných setkáních nejen se seniory. Práce s lidmi, pomoc potřebným ji inspirovala ke studiu na Evangelické teologické fakultě a v roce 2017 ukončila vzdělávací program „nemocničního kaplana“, v současné době působí v rychnovské a jaroměřské nemocnici jako nemocniční kaplanka. Ve svých 70 letech prošla 800 km dlouhou Svatojakubskou poutní cestou do Santiaga de Compostela. Svoji duchovenskou službu nyní vykonává v Rychnově nad Kněžnou a v Kostelci nad Orlicí. Má tři dcery a sedm vnoučat.

827 3

 

Jana Pechancová

Český zápas č. 23/2023 z 4. 6. 2023

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše