Kdy jste naposledy někomu zalhali? Každý den se potýkáme s různými etickými otázkami, které se týkají přímo našeho konání, sami sebe se ptáme, jestli zalhat, když se nám nelíbí kamarádčiny nové šaty.

Nebo podle našich přesvědčení soudíme činy druhých, třeba když jsme před pár lety ve zprávách četli o případu Francouze Vincenta Lamberta. Vincent byl po havárii sedm let ve vegetativním stavu, odkázán na přístroje. Manželka spolu s šesti z jeho osmi sourozenců usilovala o možnost jeho odpojení, prý by si to tak sám přál. Neshodli se ale s rodiči, přesvědčenými katolíky, a dvěma sourozenci. Rozhodnout musel až soud pro lidská práva ve Štrasburgu a Vincent byl v roce 2019 od přístrojů odpojen. Co myslíte, bylo toto rozhodnutí eticky v pořádku?

Etické usuzování je komplexní proces. Když se rozhodujete o tom, jestli v dobrém zalžete kamarádce, nebo když jste hodnotili jednání Vincentovy rodiny, zapojili jste v mozku řadu drah. Musíme si uvědomit, že důležitou roli hrají naše emoce; v někom mohl Vincentův osud vzbudit silný žal nebo třeba soucit. Za to je zodpovědná naše amygdala, emoční centrum mozku. Za racionální procesy spojené s morálním rozhodováním zodpovídá ventromediální prefrontální kortex, který se nachází přímo za vaším čelem a očima. Jistá studie z roku 2018 dokládá, že pacienti s poškozením v této části mozku mají problém s posuzováním činů z etického hlediska.

Z výzkumů víme, že je pro člověka mnohem snazší chovat se morálně, když má uspokojené své základní potřeby. Neznáte to i ze života? Když jsme najezení, vyspaní, máme dostatek sexuální aktivity a není nám chladno, je pro nás snazší být k druhým přívětiví, ale také dostát našim etickým standardům. Existují ale i výjimky: lidé, kteří se i přes veškeré fyzické nepohodlí zachovali jako hrdinové. Třeba svatý Maximilián Kolbe. Tento hrdina zemřel v Auschwitz-Birkenau, když nabídl svůj život jako výměnu za život otce rodiny. Podobnými hrdiny se ale můžeme stávat i my v každodenních maličkostech. Mozek je plastický a přizpůsobuje se, a tak soucit s laskavostí můžeme rozvíjet každý den. Nakonec zjistíme, že to neděláme jen pro druhé. Naučíme se totiž být laskaví také sami k sobě.

Jerguš Dovala, NO Hodonín

Český zápas č. 20/2023 z 15. 5. 2023

Foto: Socha Maximiliána Maria Kolbeho v kostele sv. Josefa v Muszyně, Polsko. Zdroj: Krzysztof Burghardt, CC BY-SA 3.0 <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>, via Wikimedia Commons

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše