Ve dnech 17. a 18. dubna 2023 se v Němčicích u Kolína konala synoda duchovních pražské diecéze.

Tématem bylo promýšlení působení Církve československé husitské v budoucnosti, její duchovní, misijní a pastorační služba i organizační záležitosti.

Bohoslužbu s večeří Páně sloužili br. biskup David Tonzar, který také kázal, a br. patriarcha Tomáš Butta, jenž dále přispěl přednáškou „Specifika naší církevní služby a nesnadnost prognóz budou- cího vývoje“.

Dalšími tématy byly „Praktický průběh přípravy na křest – jak to dělám já“ a „Praktický průběh přípravy na svátost manželskou - jak to dělám já“.

Jednotliví vikáři se vyjádřili k tématu „Služba vikáře – duchovní růst, radosti, starosti, prosby, úkoly“, tématem bylo i „Další vzdělávání duchovních a katechetické novinky“.

Druhý den synody proběhlo mj. představení nových duchovních a kazatelů a řešil se disparitní fond, finanční situace diecéze a mzdový fond.

Tomáš Novák

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše