(ČZ 21/2024)  V sobotu 11. května 2024 v Chýnově přestavil farář Českobratrské církve evangelické Ondřej Soběslavský kancionál Michaela Weisseho.

Jde o původně řeholníka slezského rodáka z Nisy, poté reformovaného duchovního 16. století, který působil ve Wroclawi, v Německu a byl u nás také ve sborech v Lanškrouně a Litomyšli.

Celý kancionál je psaný německy. Obsahuje skoro dvě stě písní se silným biblickým nábojem a poselstvím. Inspiroval také Johanna Sebastiana Bacha ve dvou částech Janových pašijí, Johannese Brahmse i Martina Luthera. Chorály Weisseho obsahují zpěvníky v Německu, Holandsku, Švýcarsku a Maďarsku, ale celý zpěvník zatím nikdo do současné němčiny ani jiných jazyků nepřevedl a nevydal. Toto dílo čeká na své znovuobjevení a vykopání uložené hřivny. Kéž se takový jedinec, či skupina nadšenců, brzy najde!

M. W. patrně zemřel na otravu spolu s dalšími účastníky ekumenické hostiny.

Jednu píseň z Dodatku ke zpěvníku ČCE jsme si společně také zapěli s doprovodem tenorové flétny, takže zazněla naším chýnovským sborem v docela dobově hodící se podobě a barvě.

Pak jsme se ptali na životní cestu faráře Ondřeje, studia, jeho působení ve sborech v Plzni a Táboře, kde byl přes třicet let a zanechal obdivuhodné dílo. (Jeho otec také působil v Lanškrouně mnoho let jako farář ČCE a bratr Ondřej v lanškrounském sboru vyrostl.)

Společně jsme šli také na místní hřbitov v Chýnově zapálit svíci ekumenickému souputníku bratra Ondřeje z Plzně i Tábora – mons. Vladimírovi Vyhlídkovi. A pozdravit Františka Bílka i díla jeho sochařských příbuzných.

Ač se davy kol oltáře netísnily, prožili jsme dvě hodiny vonící po radostném křesťanství, plné laskavého přátelského lidství a dozvěděli jsme se mnoho souvislostí s daným tématem i potažmo s tématy dřívějších akcí našeho Ateliéru Hildegardis – ekumenického prostoru tvořivé spirituality.

Příští setkání plánujeme na srpen 16.-18. 8. – kreativní víkend s mozaikou, kolovratem, zpěvem, cvičením těla a dřevořezbou.

Kamila Magdalena Lukasová

Český zápas 21/2024 z 26. 5. 2024

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše