Dnes stojíme před slovy Markova evangelia (Mk 1,14-20), která nám přináší zprávu o začátku Ježíšovy veřejné služby a o jeho prvním volání učedníků.

Tyto verše nejsou jen historickým vyprávěním; jsou výzvou a inspirací pro nás všechny v naší dnešní době. Ježíš přichází s radostnou zprávou o Božím království, které je blízko. Vyzývá k obrácení, k proměně myšlení a jednání, k životu ve světle Boží lásky a spravedlnosti. V tomto nastávajícím roce je toto poselství stále aktuální a živé. Je to výzva k tomu, abychom se ve svém životě neustále otvírali Boží přítomnosti a nechali se jí vést ve všem, co děláme. Ježíšovo volání „Pojďte za mnou“ není jen pro vybrané rybáře z Galileje, ale je to pozvání pro každého z nás. Je to pozvání k následování, ke spolupráci s Kristem v jeho misii. Je to výzva, abychom se stali rybáři lidí, aby naše slova a činy přitahovaly ostatní k Boží lásce a pravdě. Učedníci v našem dnešním čtení reagují na Ježíšovo volání okamžitě a bez váhání. Tato okamžitá odpověď je pro nás vzorem odvahy a důvěry. Jsme vyzváni, abychom také reagovali na Boží volání s ochotou a otevřeným srdcem. V tomto nastávajícím roce se můžeme ptát: Jaké je naše po selství? Co nám Bůh chce sdělit a jak nás chce použít pro svůj plán? Jak můžeme být posilou a povzbuzením pro ty kolem nás? Jak můžeme přinášet Boží království do našeho světa? Nechme se v tomto roce vést Božím Duchem, abychom byli světlem pro druhé a abychom rozšiřovali Boží lásku a soucit. Buďme odvážní v následování a otevření k novým možnostem, které nám Bůh přináší. Věřme, že Boží království je blízko a že naše účast na jeho díle může přinést změnu ve světě kolem nás. Vstupme do toho s důvěrou a nadějí, že Bůh bude působit v nás a skrze nás, abychom mohli být jeho rukama a nohama v tomto světě. Když přemýšlíme o tom, zda bychom byli ochotni tak jako učedníci opustit svou komfortní zónu, můžeme se zamyslet nad tím, co by to pro nás znamenalo. Byli bychom ochotni opustit hmotné jistoty, bydliště, rodinu a vydat se s Ježíšem na cestu duchovního růstu a hlubšího pochopení Boží vůle ve svém životě? Představa o takovém kroku může vyvolávat úzkost a obavy, avšak je to zároveň výzva, která vede k hlubší víře a otevřenosti vůči tomu, co nám Bůh připravil. My však nemusíme opouštět své domovy pro následování Ježíše. Jediné, co je potřeba, je vystoupit ze své komfortní zóny a otevřít se novým zkušenostem. Je to o odvaze čelit neznámému a ochotě být otevřeni tomu, co Bůh pro nás má v plánu. Nechť se nám dostane odvahy učinit kroky vstoupit do života plného víry a důvěry v Boží plán pro nás. Nechť nás Boží láska posiluje a povzbuzuje na naší cestě. Amen.


Milý Bože,
děkujeme ti za tvé slovo a Ježíšovo poselství o blízkosti tvého království.
Prosíme tě o sílu a odvahu následovat tvé volání a být otevřeni novým zkušenostem.
Pomoz nám být rybáři lidí a světlem ve světě. Ať jsme vždy otevření tvé přítomnosti a lásce.
Amen.

Autor: Vladimír Karbusický
Český zápas č. 3/2024 z 21. 1. 2024

Obrázek: Povolání svatého Petra a Ondřeje, začátek 20. století (originál z počátku 6. století - bazilika Sant'Apollinare Nuovo, Ravenna), Metropolitan Museum of Art (New York), Wikimedia Commons.

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše