WebArchiv - archiv českého webu

Co je Církev československá husitská?

Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu svatém a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním.

V čele Církve československé husitské stojí patriarcha a ústřední rada. Na diecézní úrovni je představitelem biskup, který diecézi spravuje spolu s diecézní radou. V čele náboženské obce stojí farář nebo administrátor a rada starších. Na každé úrovni správy jsou tedy rovnoměrně zastoupeni duchovní a laici.

VIII. patriarchou Církve československé husitské byl dne 23. září 2006 řádným sněmem zvolen ThDr. Tomáš Butta, Th.D..

Církev československá husitská má 290 náboženských obcí, které jsou rozděleny mezi 6 diecézí se sídly v Praze, Hradci Králové, Brně, Olomouci, Plzni a Bratislavě.

Fotogalerie

Zprávy z naší církve »


Vyhledávací řízení na pozici přednosty / přednostky III. odboru ÚÚR CČSH – kulturního, tiskového a archivu

Ústřední rada CČSH vyhlašuje vyhledávací řízení na obsazení pozice přednosty / přednostky III. odboru ÚÚR – kulturního, tiskového a archivu.


17.09.2019  

Zemřel bratr farář Miloslav Kotala

V neděli 18. srpna 2019 zemřel ve věku 95 let bratr Miloslav Kotala, farář Církve československé husitské.


18.08.2019  

Úřední deska církve »


Oběžník CČSH č. 3/2019 a Úřední zprávy CČSH č. 2/2019 z 10. června 2019

Oběžník obsahuje pozvánky na nejbližší akce, sumář usnesení CZ a dokument k 100. výročí k celocírkevní diskusi.

 

10.06.2019  

Oběžník CČSH č. 2/2019 - Svolání Církevního zastupitelstva na 8. června 2019

V příloze je oběžník se svoláním CZ na sobotu 8. června 2019 s navrženým programem jednání.


07.05.2019  

Nabídky | Pozvánky | Smuteční oznámeníDiakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus