WebArchiv - archiv českého webu

XXVIII. kurz varhaníků a zpěváků Církve československé husitské

Letošní kurz proběhl 8. – 17. 8. 2021 v Broumově, kde je farářkou spirituálka našeho kurzu sestra Jana Wienerová. Ubytovaní jsme byli v benediktinském klášteře, tam jsme měli k dispozici kapli pro ranní a večerní pobožnosti a také prostory pro nácvik sborového zpěvu. K dispozici byly troje varhany: v kostele sv.Petra a Pavla, sv.Václava a v kostelíku Panny Marie, nejstarší dochované dřevěné stavbě tohoto druhu v republice. Výborné dvoumanuálové elektrické varhany zapůjčil dlouholetý účastník kurzu Jakub Mlnařík, kterýžto je také sám vyrobil. Ty byly nainstalované v kapli. Program probíhal podle léty zaběhnutého modelu. Snídaně, ranní zamyšlení, dopoledne hra na varhany, oběd, odpoledne sborový zpěv, pobožnost, večeře, osobní volno. Nechyběly ani začátečnické hodiny, kde se pod trpělivým vedením Lukáše Rýdla vyučovaly základy doprovodu písní i naší liturgie nebo první krůčky varhanní improvizace... Pracovní týden uběhl jako voda a byl zakončen slavnostní nedělí. Ta začala bohoslužbou v husitském kostele, kterou vedl vedoucí kurzu Zdeněk Kovalčík, zpívali jsme Truvérskou mši od Petra Ebena. Od tří hodin odpoledne pak v děkanském kostele sv. Petra a Pavla proběhl veřejný koncert všech účastníků kurzu za přítomnosti našeho bratra patriarchy Tomáše Butty. Na koncertě zazněly mnohé skladby, mimo jiné Suita a moll od G. P. Telemana pro flétnu a varhany v provedení Věry Turkové a Lukáše Rýdla, Festive trumpet tune od D. Germana (Angelika Bártová), pěvecký sbor předvedl staročeské chorály, dále zazněly sbory: Ave Maria, Tollite hostias, Benedicamus Domino, Deutsche Messe od F.Schuberta a další písně. Od 18 hod. jsme zpívali při večerní katolické mši v klášterním chrámu sv. Vojtěcha jako poděkování za zapůjčení varhan. Poslední den pak byl věnován výletu po slavných kostelích Kiliána Ignáce Dientzenhofera v okolí Broumova. A pak už byl poslední večer a závěrečné všeobecné veselí u táboráku s opékáním buřtů a zpěvu při kytaře. Nu, a ráno poslední snídaně a ta mnohá loučení…. Zúčastnil jsem se letos podesáté. Zdá se až neuvěřitelné, že letošní kurz varhaníků a zpěváků Církve československé husitské zaznamenal již dvacátý osmý ročník. Sešlo se dokonce 30 účastníků. Již dvacet osm let tedy trvá bez přestávky tato akce díky jednomu báječnému člověku, našemu padremu a učiteli, zlínskému faráři a celocírkevnímu kantorovi Zdeňku Kovalčíkovi. Není to totiž jen tak nějaký „kurz“. Tady se opravdu děje něco daleko hlubšího. Přátelství. Laskavost. Vzájemná úcta. Je to jako při zpívání ve sboru – tam není člověk sám, není sólista, musí poslouchat nejenom sebe, ale i všechny okolo, a když se to povede, tak najednou v souzvuku mužných basů, jásavých tenorů, konejšivých altů a nebesky krásných sopránů vzniká něco výjimečně nádherného a silného. Přál bych našemu kurzu ještě mnoho takových ročníků, abychom se mohli v radosti, v hudbě a zpěvu setkávat. A našim dvěma duchovním rodičům, jestli to tak mohu říci, Zdeňku Kovalčíkovi a Janě Wienerové, hodně zdraví a sil. Ať žije Varhanický kurz 2022! Jiří Koflák. Poznámka: V sekci Dokumenty, Zpěvník tohoto webu naleznete záznam koncertu varhaníků a zpěváků CČSH na závěr kurzu v kostele sv. Petra a Pavla v Broumově.
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus