V úterý 16. 4. 2024 od 15 hodin se koná bohoslužba Ke Dni Země v přírodním areálu rodiště dr. Karla Farského ve Škodějově u Semil.

• „Člověk a jeho místo v díle stvoření“ - zamyšlení nad biblickými texty – Tomáš Butta, patriarcha a Benjamín Mlýnek, vikář

• Meditace – Tomáš Novák, duchovní

• Zalévání jabloní ve Farského sadu

• Procházka naučnými stezkami

Srdečně jste zváni!

Před bohoslužbou se uskuteční brigáda s jarní úpravou areálu.

Pořádá Církev československá husitská.

Plakát je stažení ZDE

Foto: Oldřich Nováček, Škodějov 2023

V letech 2017 - 2020 Církev československá husitská uskutečnila obnovu přírodního areálu ve Škodějově v Podkrkonoší, místě rodiště kněze a zakladatele CČSH dr. Karla Farského. V roce 2017 zde byla vybudována Lesní kaple dr. Karla Farského na základě ideového návrhu patriarchy Tomáše Butty. Autorem podoby kaple je architekt Jiří Gebert. Současně se začal uskutečňovat ekologicko-výchovný projekt týkající se zadržování vody v krajině a posílení vztahu mladé generace k přírodě ve spolupráci s Libereckým krajem. V rámci obnovy byly v roce 2020 vybudovány tři okruhy eko-výchovných naučných stezek, které mají naučný i meditativní charakter. První je věnována Karlu Farskému, druhá s názvem „Okna do duchovní krajiny“ je určena dětem a třetí stezka je ekologicko-výchovného charakteru. Projekt představoval odklízení nedovolených skládek a celkovou úpravu krajiny, včetně výsadby nových stromů. Místo je obzvláště bohaté na výskyt u nás vzácné bledule jarní. Areál je přístupný návštěvníkům od dubna do října. Příležitostně se zde konají bohoslužby a další setkání. Na jaře např. bohoslužba ke Dni Země, celosvětové události organizované 22. dubna a zaměřené na propagaci a podporu ochrany životního prostředí.

 

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše