V úterý 16. dubna 2024 od 15 hodin se v přírodním areálu dr. Karla Farského ve Škodějově u Semil konala bohoslužba s připomenutím Dne Země.

Bohoslužbu společně vedli patriarcha Tomáš Butta a vikář libereckého vikariátu Benjamin Mlýnek, kteří přednesli své zamyšlení na téma „Člověk a jeho místo v díle stvoření“. Duchovní Tomáš Novák na závěr zakončil bohoslužbu krátkou meditací.

Po bohoslužbě se všichni účastníci odebrali k symbolickému zalévání jabloní ve Farského sadu a borovice Jana Amose Komenského, která byla v areálu vysazena v roce 2020 při příležitosti 350. výročí Komenského narození. Na závěr setkání byly zasazeny jarní květiny u pomníku Karla Farského.

Bohoslužbě předcházel tradiční dopolední jarní úklid naučných stezek s jarní úpravou areálu pracovníky ústředí Církve československé husitské.

Plakát je ke stažení ZDE

Foto: Oldřich Nováček

V letech 2017 - 2020 Církev československá husitská uskutečnila obnovu přírodního areálu ve Škodějově v Podkrkonoší, místě rodiště kněze a zakladatele CČSH dr. Karla Farského. V roce 2017 zde byla vybudována Lesní kaple dr. Karla Farského na základě ideového návrhu patriarchy Tomáše Butty. Autorem podoby kaple je architekt Jiří Gebert. Současně se začal uskutečňovat ekologicko-výchovný projekt týkající se zadržování vody v krajině a posílení vztahu mladé generace k přírodě ve spolupráci s Libereckým krajem. V rámci obnovy byly v roce 2020 vybudovány tři okruhy eko-výchovných naučných stezek, které mají naučný i meditativní charakter. První je věnována Karlu Farskému, druhá s názvem „Okna do duchovní krajiny“ je určena dětem a třetí stezka je ekologicko-výchovného charakteru. Projekt představoval odklízení nedovolených skládek a celkovou úpravu krajiny, včetně výsadby nových stromů. Místo je obzvláště bohaté na výskyt u nás vzácné bledule jarní. Areál je přístupný návštěvníkům od dubna do října. Příležitostně se zde konají bohoslužby a další setkání. Na jaře např. bohoslužba ke Dni Země, celosvětové události organizované 22. dubna a zaměřené na propagaci a podporu ochrany životního prostředí.
 

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše